Tin Thị Trường

DBD: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán thuộc HĐQT

20-04-2021

DBD: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán thuộc HĐQT

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán thuộc HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 55027_Uy-ban-kiem-toan.pdf

HOSE