Tin Thị Trường

Đất Xanh dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

13-06-2019

Trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm và được cam kết mua lại 30% sau một năm phát hành.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi với kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu CTCP Đất Xanh Miền Trung, được kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 bởi E&Y. Việc phát hành dự kiến thực hiện trong tháng 6.

Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm với kỳ thanh toán 6 tháng một lần. Đất Xanh cam kết mua lại 30% trái phiếu tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua bằng mệnh giá. Việc phát hành nhằm mua lại quỹ đất, dự án, công ty sở hữu dự án, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.

Mới đây, Đất Xanh cũng vừa phát hành xong 234 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm cho Chứng khoán KIS (được ủy thác từ ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1, thành viên của quỹ ASAM Vietnam). Giá chuyển đổi 29.228 đồng/cổ phiếu.

Theo tài liệu chào bán trái phiếu, Đất Xanh chiếm 30% thị phần môi giới bất động sản tại Việt Nam, phát triển bất động sản nhà ở phân khúc trung cấp với quỹ đất lớn (493 ha vào cuối năm 2018). Giai đoạn 2014 - 2018, công ty đạt tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu là 73% còn lợi nhuận sau thuế là 63%. Tỷ lệ nợ/vốn chủ năm 2018 là 1,21 lần.

NDH