Tin Thị Trường

DAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước

31-07-2020

DAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 45814_-BCTN-HN-Q2.2020.pdf

HOSE