Tin Thị Trường

CTG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

16-10-2020

CTG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
 52910_n-PH-CP-tang-VDL.pdf

HOSE