Tin Thị Trường

CRE: Quyết định niêm yết cổ phiếu lần đầu

10-08-2018

CRE: Quyết định niêm yết cổ phiếu lần đầu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CK: CRE) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180810_20180810--CRE--Quyet-dinh-niem-yet-lan-dau.pdf

HOSE