Tin Thị Trường

CLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

31-07-2020

CLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45837_6-thang-nam-2020.pdf

HOSE