Tin Thị Trường

CII11713 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi và toàn bộ vốn gốc trái phiếu

12-07-2019

CII11713 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi và toàn bộ vốn gốc trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi và toàn bộ vốn gốc Trái phiếu CII_BOND2017-04 (mã CK: CII11713) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190712_20190712--CII11713--CBTT-vv-DKCC-chi-lai-va-goc-TP-CII_BOND201704.pdf

HOSE