Tin Thị Trường

CII: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ

11-02-2019

CII: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190211_20190211--CII--CBTT-vv-Phat-hanh-TP-rieng-le-400-ty.pdf

HOSE