Tin Thị Trường

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

13-01-2021

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54538_2.2020-bang-tien.pdf

HOSE