Tin Thị Trường

C47: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18-06-2021

C47: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 54944_ong-bang-van-ban.pdf

HOSE