Tin Thị Trường

C47: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

31-07-2020

C47: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45842_T-Cong-ty-6T2020.pdf

HOSE