Tin Thị Trường

BSI: Giải trình nguyên nhân LNST quý 1/2021 tăng so với cùng kỳ năm trước

20-04-2021

BSI: Giải trình nguyên nhân LNST quý 1/2021 tăng so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giải trình nguyên nhân LNST quý 1/2021 tăng so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 54758_TRINH-KQKD-Q1.21.pdf

HOSE