Tin Thị Trường

BMC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

11-06-2021

BMC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo  thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54803_-chuc-DHDCD-2021.pdf

HOSE