Tin Thị Trường

BKG: Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

08-04-2021

BKG: Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo thay đổi thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55101_em-hop-DHCD-2021.pdf

HOSE