Tin Thị Trường

BKG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08-04-2021

BKG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55056_lieu-hop-DHCD-TN.pdf

HOSE