Tin Thị Trường

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

23-02-2021

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
 54734_hieu-de-tang-VDL.pdf

HOSE