Tin Thị Trường

ASG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu của cổ phiếu ASG trong ngày giao dịch đầu tiên

16-09-2020

ASG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu của cổ phiếu ASG trong ngày giao dịch đầu tiên

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu của cổ phiếu ASG trong ngày giao dịch đầu tiên như sau:


Tài liệu đính kèm
 53643_ngay-gd-dau-tien.pdf

HOSE