Tin Thị Trường

ACC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

13-01-2021

ACC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã CK: ACC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  54501_hao-ban-cho-CDHH.pdf

HOSE