Tin Đấu Giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

06-01-2019

1.      Thông tin doanh nghiệp:

 

·        Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

·        Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam

·        Địa chỉ: 57 - 59 Thủy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

·        Ngành nghề kinh doanh: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

·        Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

 

·        Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

        5.290.000 cổ phần

     

 

·        Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

·        5.290.000 cổ phần

·        Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 15.370đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đ

Bước khối lượng

100  cổ phần ( trừ TH đăng kí mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

5.290.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2.      Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

04/01/2019-18/01/2019

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

23/01/2019

VCSC

Tổ chức đấu giá

8h30

25/01/2019

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

26/01/2019-01/02/2019

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

29/01/2019-01/02/2019

VCSC

           

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá