Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật - Thoái lui khi VN30 chạm kháng cự MA100

13-12-2018

Phân tích kỹ thuật - VN-Index gợi mở khả năng tiếp tục tăng với dòng tiền yếu

12-12-2018

Phân tích kỹ thuật - Đường MA10 chặn lại đà giảm

11-12-2018

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu Tích cực tiếp tục suy yếu

10-12-2018

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu suy yếu đang được củng cố

07-12-2018

Phân tích kỹ thuật - VN-Index quay vào trong Bollinger, phát tín hiệu suy yếu

06-12-2018

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu duy trì Tích cực

05-12-2018

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu kỹ thuật tiếp tục được cải thiện

04-12-2018

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu trung hạn được cải thiện

03-12-2018

Phân tích kỹ thuật - Kịch bản phục hồi chưa bị ảnh hưởng

30-11-2018