Báo Cáo Ngành

Cập nhật Ngành thép - Đà tăng của giá thép phần lớn đã được định giá; tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc vào nửa cuối năm 2021

14-07-2021

Ngành bất động sản KCN tại Việt Nam - Các quy định mới nhằm cải thiện tính nhất quán trong quy định và thu hút vốn FDI - Quan điểm

23-06-2021

Cập nhật Ngành Năng lượng - Cắt giảm sản lượng, vaccine hỗ trợ giá dầu, dù dự báo nhu cầu dầu vẫn thấp

15-04-2021

Ngành ngân hàng: Những thay đổi trong chính sách tái cơ cấu khoản nợ theo TT01 - Các khoản nợ tái cơ cấu theo TT01 giảm nhanh chóng bù đắp cho tác động của các thay đổi trong quy định tái cơ cấu khoản vay

09-04-2021

Tổng hợp lợi nhuận ngành Ngân hàng quý 3/2020 - Chất lượng tín dụng giảm nhẹ, nhưng các chỉ báo hàng đầu cho thấy sự tiếp diễn của chu kỳ

22-12-2020

Ngành Khu công nghiệp Việt Nam - Hưởng lợi trực tiếp từ sự đóng góp ngày càng gia tăng của Việt Nam trong sản xuất toàn cầu

02-12-2020

Ngành Xuất khẩu Phần Mềm - Dư địa tăng trưởng dài

10-11-2020

Ngành Năng lượng - Triển vọng nhu cầu thấp hơn ảnh hưởng đến giá dầu, khí và than

14-10-2020

Ngành Xi măng - Các lựa chọn cổ phiếu hạn chế do tình trạng thừa cung và tính phân mảng của ngành

09-10-2020

Quan điểm Ngành Ngân hàng - Phương thức định lượng cho thấy CTG có tỷ lệ tăng tiềm năng

30-09-2020