Nhận Định Thị Trường

Bản tin 14-06-2019 - Cổ phiếu ngân hàng giúp VNI tăng điểm

14-06-2019

Bản tin 13-06-2019 - VNI giảm điểm, VNM và cổ phiếu hàng không dẫn dắt

13-06-2019

Bản tin 12-06-2019 - Thị trường giảm điểm, các mã vốn hóa lớn dẫn dắt - VJC

12-06-2019

Bản tin 11-06-2019 - Thị trường đi ngang khi SAB giảm điểm - PNJ

11-06-2019

Bản tin 10-06-2019 - Thị trường tăng điểm, dẫn dắt bởi VCB và SAB - POW, NT2, VHC

10-06-2019

Bản tin 07-06-2019 - Thị trường tăng mạnh, với VHM và GAS dẫn dắt - PVS

07-06-2019

Bản tin 06-06-2019 - Thị trường giảm điểm với GAS tiếp tục đà giảm, BHN tăng mạnh - VIC

06-06-2019

Bản tin 05-06-2019 - Thị trường đi ngang, VIC đóng góp nhiều điểm nhất - PVT, VNM, BMP, HDB

05-06-2019

Bản tin 04-06-2019 - Thị trường chấm dứt đà giảm; BID tăng mạnh - DHG, PC1

04-06-2019

Bàn tin 03-06-2019 - VN-Index giảm 1,4% khi các cổ phiếu năng lượng giảm mạnh - PMI - DPM

03-06-2019