Nhận Định Thị Trường

Bản tin 28-09-2020 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên đầu tuần nhờ các mã ngân hàng diễn biến mạnh mẽ - FDI - ACV, BSR, DRC, MWG, PLX

28-09-2020

Bản tin 25-09-2020 - Chỉ số VN-Index giảm nhẹ khi thị trường trái chiều - Ngành năng lượng - PVT

25-09-2020

Bản tin 24-09-2020 - Chỉ số VN-Index giảm từ mức cao nhất trong 6 tháng qua - PVT, VHC

24-09-2020

Bản tin 23-09-2020 - Chỉ số VN-Index phục hồi, dẫn dắt bởi các mã ngân hàng - PVD, BWE

23-09-2020

Bản tin 22-09-2020 - Chỉ số VN-Index giảm nhẹ, ảnh hưởng bởi VIC - KBC

22-09-2020

Bản tin 21-09-2020 - Chỉ số VN-Index đạt mức cao nhất trong gần 7 tháng qua - MWG, PNJ

21-09-2020

Bản tin 18-09-2020 - Các mã tài chính giúp chỉ số VN-Index tăng điểm - Thặng dư thương mại - GEX, PLX, VHC

18-09-2020

Bản tin 17-09-2020 - Nhóm cổ phiếu Vingroup giảm điểm, chỉ số VN-Index kết thúc chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp - BMP, FPT, NVL

17-09-2020

Bản tin 16-09-2020 - Thị trường tăng nhẹ, chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ tư liên tiếp - DHC

16-09-2020

Bản tin ngày 15-09-2020 - Chỉ số VN-Index tăng nhẹ, dẫn dắt bởi VIC

15-09-2020