Nhận Định Thị Trường

Bản tin 27-11-2020 - Chỉ số VN-Index chốt tuần tăng điểm - SCS, BID, HDB, HSG, NKG

27-11-2020

Bản tin 26-11-2020 - Chỉ số VN-Index lần đầu tiên chốt phiên trên 1.000 kể từ tháng 11/2019 - NLG, BMI, CII, PVS

26-11-2020

Bản tin 25-11-2020 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ bảy liên tiếp, chốt phiên áp sát mốc 1.000 điểm - GVR, DHG, PC1, QNS, TPB, VPB

25-11-2020

Bản tin 24-11-2020 - Chỉ số VN-Index tăng nhẹ; thanh khoản tăng mạnh lên hơn 534 triệu USD - DHC, PHR, AST, BVH, NLG, VRE

24-11-2020

Bản tin 23-11-2020 - Chỉ số VN-Index tăng đạt mức cao nhất trong 13 tháng - GEX, PNJ, DCM, MBB, MWG

23-11-2020

Bản tin 20-11-2020 - Chỉ số VN-Index đạt 990 điểm, dẫn dắt bởi VCB - MWG, GMD, PTB, REE

20-11-2020

Bản tin 19-11-2020 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, thanh khoản tăng mạnh - CTD, GVR, NVL, PVD, STK

19-11-2020

Bản tin 18-11-2020 - GAS, GVR tăng mạnh; chỉ số VN-Index tăng đạt mức cao nhất trong gần 10 tháng qua - HVN, NKG, TLG, ACB, VTP, PNJ

18-11-2020

Bản tin 17-11-2020 - Thị trường phục hồi sau khi giảm trong phiên hôm qua - CTG, LPB, PVT, VEA, LHG

17-11-2020

Bản tin 16-11-2020 - Nhóm cổ phiếu blue-chip giảm, khiến chỉ số VN-Index giảm 15 điểm - FPT, SAB, VHC, NT2, PHR, VNM

16-11-2020