Nhận Định Thị Trường

Bản tin 13-12-2018 - Thị trường giảm nhẹ với ảnh hưởng từ nhóm ngân hàng

13-12-2018

Bản tin 12-12-2018 - Các mã ngân hàng dẫn dắt thị trường đạt mức cao nhất 2 tháng qua - DPM, FPT, PNJ, CTG, PTB

12-12-2018

Bản tin 11-12-2018 - Thị trường giảm nhẹ với ảnh hưởng từ GAS - PVT, REE, TPB, VCB, HVN, NVL

11-12-2018

Bản tin 10-12-2018 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ CTG - CTG, PC1, DXG, HT1

10-12-2018

Bản tin 07-12-2018 - Thị trường tăng điểm để khép lại tuần giao dịch tích cực nhất trong 6 tháng - ETF - FRT, GAS, PGV, PVT, TPB

07-12-2018

Bản tin 06-12-2018 - Thị trường giảm nhẹ ngày thứ hai liên tiếp - SCS, VCB, BVH, MBB

06-12-2018

Bản tin 05-12-2018 - Thị trường giảm nhẹ với ảnh hưởng từ các mã vốn hóa lớn - HDB, HSG, TCM

05-12-2018

Bản tin 04-12-2018 - Thị trường tiếp nối đà tăng của phiên hôm qua - HPG, POW, SAB, VNM, NKG, NLG

04-12-2018

Bản tin 03-12-2018 - Thị trường tăng mạnh nhờ tin tức thương mại Mỹ-Trung và thị trường dầu thô - PMI - VNM, PC1, PVS, STB

03-12-2018

Bản tin 30-11-2018 - Thị trường đi ngang nhưng ghi nhận tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp - BMI, MWG, CII, DHG, REE

30-11-2018