Nhận Định Thị Trường

Bản tin 30-07-2021 - Chỉ số VN-Index tăng 1,3%, khép lại tuần với mức tăng 3,2% - GAS, ACV, BVH, CII, CTD, CTG, DHC, DIG, DXS, HDB, KDH, MSN, POW, PTB, PVD, PVT, REE, STB, VCB, VEA, VIB, VIC, VNM, VTP

31-07-2021

Bản tin 29-07-2021 - Các mã ngân hàng thúc đẩy chỉ số VN-Index tăng 1,3% - TLG, DCM, DXG, HPG, MWG, SAB, VHM, VRE

30-07-2021

Bản tin 28-07-2021 - Chỉ số VN-Index chốt phiên đi ngang - DGC, GVR, HDB, NLG, AST, DPM, PVS, QNS, SSI, TLG, DBD

29-07-2021

Bản tin 27-07-2021 - Chỉ số VN-Index tăng điểm, dẫn dắt bởi MSN và các mã ngân hàng - HND, NT2, SCS, VHC, ACB, BMP, GVR, ACV, STK

28-07-2021

Bản tin 26-07-2021 - Các mã bất động sản tăng điểm trong khi các mã ngân hàng tiếp tục giảm - FPT, PHR, BSR, FRT, HSG

26-07-2021

Bản tin 23-07-2021 - Mức giảm vào cuối phiên của chỉ số VN-Index lấy hết thành quả tăng phiên thứ Năm, giảm 2,3% tính chung cả tuần - ACV, NBB, CTR

23-07-2021

Bản tin 22-07-2021 - Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phục hồi, giúp chỉ số VN-Index tăng 1,8% - DGC, HT1, BWE, GAS

22-07-2021

Bản tin 21-07-2021 - Chỉ số VN-Index giảm nhẹ khi các mã blue-chip giảm điểm - ACV, HSG, GDT, LPB, MBB, PNJ, TV2, DGW

21-07-2021

Bản tin 20-07-2021 - Chỉ số VN-Index tăng 2,4%, dẫn dắt bởi HPG - VTP, DGW, DHG, FPT, IMP, NLG, NT2, TCB, TDM, TPB, VHC, VPB

21-07-2021

Bản tin 19-07-2021 - Chỉ số VN-Index tiếp tục mạnh 4,3% - PTB, DGC, DRC, HT1, PHR, SCS, STK

20-07-2021