Nhận Định Thị Trường

Bản tin 04-08-2020 - Thị trường tăng mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp - PTB

04-08-2020

Bản tin 03-08-2020 - Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm, hỗ trợ chỉ số VN-Index tăng 2% - PMI - GMD, HPG, SSI, GAS, HT1, PLX, VJC

03-08-2020

Bản tin 31-07-2020 - Các mức tăng từ VIC, VHM không thể đưa VN-Index chốt phiên sắc xanh - FPT, CTD, ACV, GEX, HVN, NVL, PC1, PTB, SSI, VHC, VTP

31-07-2020

Bản tin 30-07-2020 - Chỉ số VN-Index tăng, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vingroup - AST, BID, BVH, CII, GMD, HDB, KBC, MSN, MWG, NKG, POW, PVD, SAB, VEA, VIC

31-07-2020

Bản tin 29-07-2020 - Thị trường giảm sau khi có các ca nhiễm COVID-19 mới - FRT, GVR, KDH, MBB, QNS

29-07-2020

Bản tin 28-07-2020 - Chi so VN-Index tang tro lai nho luc cau bat day - SCS, PVT, REE, TLG, VNM, VRE, DBC

28-07-2020

Bản tin 27-07-2020 - Thị trường giảm mạnh sau khi ghi nhận các ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng - DXG, DHC, PPC, CTG, TCB, VHM

27-07-2020

Bản tin 24-07-2020 - Chỉ số VN-Index giảm chạm mức thấp nhất trong 3 tuần qua - REE, GVR, ACB, BMP, HPG, HSG, PVS

24-07-2020

Bản tin 23-07-2020 - VHM, VRE dẫn dắt chỉ số VN-Index tăng nhẹ - GAS, PNJ

23-07-2020

Bản tin 22-07-2020 - Thị trường giảm, ảnh hưởng bởi VHM - Năng lượng - Xăng dầu - DPM, DXG, TPB

22-07-2020