Nhận Định Thị Trường

Bản tin 13-02-2018 - Thị trường tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp trước kỳ nghỉ Tết - FPT

13-02-2018

Bản tin 12-02-2018 - Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà phục hồi mạnh - NLG, GTN, PLX, VNM

12-02-2018

Bản tin 09-02-2018 - Thị trường mở cửa giảm mạnh khi tiếp nối đà giảm tại TT Mỹ, nhưng dần phục hồi trong phiên

09-02-2018

Bản tin 08-02-2018 - Thị trường giảm điểm do các mã vốn hóa lớn - DPM

08-02-2018

Bản tin 07-02-2018 - Thị trường phục hồi sau khi thị trường Mỹ lấy lại đà tăng - Dự trữ ngoại hối - DXG, MBB

07-02-2018

Bản tin 06-02-2018 - Thị trường giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp nhưng thu hẹp đà giảm khi chốt phiên - GAS, MWG, HII, PLP

06-02-2018

Bản tin 05-02-2018 - Thị trường giảm sâu khi đợt giảm mạnh toàn cầu khiến NĐT chốt lời tại thị trường trong nước - NLG, PVD

05-02-2018

Bản tin 02-02-2018 - Thị trường tăng điểm khi nhóm ngân hàng phục hồi - BVH, HVN

02-02-2018

Bản tin 01-02-2018 - Thị trường giảm với các mã tài chính giảm điểm - PMI - NT2, VCB, ACB, ACV, CII, CTG, MBB, NVL, PLX

01-02-2018

Bản tin 31-01-2018 - Thị trường giảm nhẹ khi nhóm ngân hàng giảm điểm - ACV, CII, FPT, KDH, MWG, PVD, PV Power, HT1, BID, DPM, GTN, HPG, HSG, KBC, PC1, PVT, SAB, VIC, VJC, VNM

01-02-2018