Nhận Định Thị Trường

Bản tin 18-02-2019 - Các cổ phiếu năng lượng và VIC giúp thị trường tiếp nối đà tăng - DHG, VNM, AST, MWG, TCB

18-02-2019

Bản tin 15-02-2019 - Thị trường giảm nhẹ; có tuần diễn biến tích cực nhất kể từ tháng 6/2018 - HSG, NLG, REE, VCB

15-02-2019

Bản tin 14-02-2019 - VIC và các công ty con dẫn dắt thị trường tăng điểm - DPM, FRT, GTN, SCS

14-02-2019

Bản tin 13-02-2019 - Thị trường kéo dài đà tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp - ACV

13-02-2019

Bản tin 12-02-2019 - VIC dẫn dắt thị trường tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp - REE, GAS, VNM

12-02-2019

Bản tin 11-02-2019 - Thị trường tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết - PPC, PVT, VEA

11-02-2019

Bản tin 01-02-2019 - Thị trường giảm nhẹ với ảnh hưởng từ VIC - PMI - PVD, BID, HVN, PLX, SAB

01-02-2019

Bản tin 31-01-2019 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ VHM - PVD, VHM, VRE, CTD, BVH, CTG, HDB, MWG, VJC

01-02-2019

Bản tin 30-01-2018 - Thị trường đi ngang trước khi các công ty công bố KQKD quý 4 - FPT, VTP, ACV, AST, DPM, FPT, GMD, GTN, HPG, HSG, KBC, KDH, MSN, NKG, NVL, PC1, POW, PVS, VEA, VNM

31-01-2019

Bản tin 29-01-2019 - Thị trường tăng điểm với hỗ trợ từ nhóm ngân hàng - HPG, NLG, PNJ, DQC, REE

29-01-2019