Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lượng trái phiếu Chính phủ phát hành ròng tăng gấp ba lần trong năm 2020

23-02-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Kho bạc Nhà nước nâng kế hoạch phát hành năm 2020

11-12-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - TPCP phát hành 10T vượt kế hoạch năm

13-11-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Thanh khoản hệ thống tiếp tục dư thừa do NHNN mua vào ngoại tệ

11-09-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Trái phiếu Chính phủ phát hành đạt mức cao nhất 17 tháng qua

15-07-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng tiệm cận mức thấp kỷ lục do thanh khoản dư thừa

17-06-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp tăng cao kỷ lục

14-04-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Khối lượng giao dịch tăng mạnh do nhu cầu đầu tư cao

12-03-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục

16-01-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - NHNN bơm tiền hỗ trợ thanh khoản

23-12-2019