Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Kho bạc Nhà nước hoàn thành kế hoạch phát hành quý II

14-07-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Giá trị TPCP phát hành đạt mức cao nhất trong 8 tháng

12-06-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng tăng do thanh khoản hệ thống bớt dư thừa

21-05-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất trái phiếu tăng nhẹ trong tháng 3

13-04-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Khối lượng phát hành trên thị trường sơ cấp và giao dịch trên thị trường thứ cấp cùng giảm mạnh trong tháng Tết

29-03-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ tháng 01/2021 - Khối lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp lập đỉnh mới

25-02-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lượng trái phiếu Chính phủ phát hành ròng tăng gấp ba lần trong năm 2020

23-02-2021

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Kho bạc Nhà nước nâng kế hoạch phát hành năm 2020

11-12-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - TPCP phát hành 10T vượt kế hoạch năm

13-11-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Thanh khoản hệ thống tiếp tục dư thừa do NHNN mua vào ngoại tệ

11-09-2020