Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Tín phiếu NHNN phát hành trong tháng đạt mức cao nhất 16 tháng qua

24-06-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Tỷ giá bất ngờ tăng mạnh sau thời gian dài ổn định

17-05-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất trái phiếu xuống mức thấp nhất 6 tháng

25-02-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Nhu cầu trái phiếu tăng khiến lợi suất giảm

13-12-2018

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất tăng do thanh khoản thắt chặt

13-11-2018

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất giảm nhưng áp lực vẫn còn

15-10-2018

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Thanh khoản giảm đẩy lợi suất trái phiếu

17-09-2018

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ phẳng hơn sau đợt bán mạnh trái phiếu ngắn hạn

16-09-2018

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Đồng USD tăng mạnh ảnh hưởng lên tỷ giá

19-06-2018

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất phục hồi sau khi chạm đáy

17-05-2018