Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lãi suất tăng do nhu cầu thanh khoản cuối năm

13-01-2018

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất kỳ hạn 5 năm xuống thấp kỷ lục

01-12-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản đồng VND dồi dào khi NHNN tích lũy dự trữ ngoại hối

20-10-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Tháng trầm lắng trên thị trường sơ cấp

06-10-2017

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Thanh khoản cao dẫn đến phát hành Tín phiếu Kho bạc trở lại

01-09-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lãi suất giảm hỗ trợ thị trường trái phiếu

08-08-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản cao đẩy mạnh nhu cầu trái phiếu

03-07-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản ngân hàng gia tăng, hỗ trợ thị trường trái phiếu

09-06-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Nhu cầu cho trái phiếu tập trung vào các kỳ hạn dài

27-04-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Fed tăng lãi suất, thị trường trái phiếu Việt Nam không bị ảnh hưởng

27-03-2017