Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng tiệm cận mức thấp kỷ lục do thanh khoản dư thừa

17-06-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp tăng cao kỷ lục

14-04-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Khối lượng giao dịch tăng mạnh do nhu cầu đầu tư cao

12-03-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục

16-01-2020

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - NHNN bơm tiền hỗ trợ thanh khoản

23-12-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Thanh khoản dồi dào trong tháng 9

14-10-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Phát hành Trái phiếu Chính phủ tăng gấp 3 lần do nhu cầu gia tăng

14-08-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Khối lượng phát hành trái phiếu giảm mạnh trong quý II/2019

19-07-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Tín phiếu NHNN phát hành trong tháng đạt mức cao nhất 16 tháng qua

24-06-2019

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Tỷ giá bất ngờ tăng mạnh sau thời gian dài ổn định

17-05-2019