Báo Cáo Vĩ Mô

Quan điểm Vĩ mô - Cơ chế tỷ giá của Việt Nam sẽ được duy trì?

26-11-2018

Cập nhật Vĩ mô - PMI phục hồi đi ngược xu hướng trong khu vực

13-11-2018

Cập nhật Vĩ mô - Sản xuất sôi động, hỗ trợ triển vọng kinh tế

10-10-2018

Cập nhật Vĩ mô - Áp dụng các biện pháp quản lý để hạn chế lạm phát

18-09-2018

Báo cáo Ghi chú Vĩ mô - Thanh khoản dư thừa bị rút khỏi các thị trường tài chính

05-09-2018

Cập nhật Vĩ mô - Nền tảng vĩ mô vững chắc trong khi rủi ro thế giới gia tăng

09-07-2018

Quan điểm Vĩ mô - Các yếu tố trong nước và toàn cầu ảnh hưởng đến đồng VND

06-07-2018

Cập nhật Vĩ mô - Giá dầu và thịt heo đẩy lạm phát gia tăng

11-06-2018

Quan điểm Vĩ mô - Chính phủ chuyển gánh nặng thuế để hỗ trợ doanh nghiệp

01-06-2018

Quan điểm Vĩ mô - Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các tác động đối với Việt Nam

31-05-2018