Báo Cáo Vĩ Mô

Cập nhật Vĩ mô - Giá dầu và thịt heo đẩy lạm phát gia tăng

11-06-2018

Quan điểm Vĩ mô - Chính phủ chuyển gánh nặng thuế để hỗ trợ doanh nghiệp

01-06-2018

Quan điểm Vĩ mô - Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các tác động đối với Việt Nam

31-05-2018

Cập nhật Vĩ mô - Xuất khẩu tăng mạnh, FDI ổn định giúp tăng cường dự trữ ngoại hối

11-05-2018

Cập nhật Vĩ mô - Tăng trưởng GDP quý 1 đạt mức cao nhất trong một thập kỷ

13-04-2018

Cập nhật Vĩ mô - Hoạt động kinh tế duy trì xu hướng tăng trưởng

16-03-2018

Quan điểm Vĩ mô - VND dường như đang neo vào sự suy yếu của USD

16-03-2018

Cập nhật Vĩ mô - FDI tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng kinh tế

30-01-2018

Cập nhật Vĩ mô - Tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến số liệu

16-01-2018

Cập nhật Vĩ mô - Dòng vốn ngoại tiếp tục hỗ trợ cho đồng VND

29-12-2017