Báo Cáo Vĩ Mô

Cập nhật Vĩ mô - Dòng vốn ngoại tiếp tục hỗ trợ cho đồng VND

29-12-2017

Quan điểm Vĩ mô - Cải cách DNNN giúp triển vọng nền kinh tế khả quan hơn

25-12-2017

Quan điểm Vĩ mô (Cập nhật) - Cập nhật chuyến công du của Tổng thống Trump đến Việt Nam

15-12-2017

Cập nhật Vĩ mô - Số liệu vĩ mô tháng 10 củng cố triển vọng tăng trưởng kinh tế

28-11-2017

Quan điểm Vĩ mô - Triển vọng quan hệ thương mại Việt – Mỹ

09-11-2017

Cập nhật Vĩ mô - Kết quả ấn tượng của Quý 3 giúp kế hoạch tăng trưởng cả năm khả thi hơn

11-10-2017

Cập nhật Vĩ mô - Xuất khẩu mạnh dự báo sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

28-09-2017

Cập nhật Vĩ mô - Chính sách tiền tệ thúc đẩy triển vọng kinh tế

01-09-2017

Vĩ mô Việt Nam - Chỉ số VND (VND Index) – thước đo mới cho Việt Nam Đồng - Quan điểm

31-08-2017

Cập nhật Vĩ mô - Chính sách tiền tệ được nới lỏng, hứa hẹn 6 tháng cuối năm tăng trưởng mạnh hơn

17-07-2017