Báo Cáo Vĩ Mô

Cập nhật Vĩ mô - Làn sóng dịch COVID-19 thứ tư ảnh hưởng đến đà phục hồi

09-07-2021

Cập nhật Vĩ mô - Dịch COVID-19 tái bùng phát tác động nhẹ kết quả kinh tế tháng 5

12-06-2021

Cập nhật Vĩ mô - Số liệu kinh tế tăng mạnh trong tháng 4

19-05-2021

Cập nhật Vĩ mô - Bộ Tài chính Mỹ rút tên Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ

19-04-2021

Cập nhật Vĩ mô tháng 3/2021 - Tăng trưởng duy trì ổn định dù dịch COVID-19 tái bùng phát trong Quý I

08-04-2021

Cập nhật Vĩ mô tháng 2/2021 - Kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu cải thiện trên toàn cầu

26-03-2021

Cập nhật Vĩ mô tháng 01/2021 - Nhu cầu và hoạt động sản xuất gia tăng trước Tết Nguyên đán

09-02-2021

Cập nhật Vĩ mô - Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 mang lại thành quả to lớn

22-01-2021

Cập nhật Vĩ mô - Bộ Tài chính Hoa kỳ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ

17-12-2020

Cập nhật Vĩ mô - Hoạt động kinh tế duy trì đà phục hồi mạnh

11-12-2020