Báo Cáo Vĩ Mô

Cập nhật Vĩ mô - Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 mang lại thành quả to lớn

23-02-2021

Cập nhật Vĩ mô - Bộ Tài chính Hoa kỳ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ

17-12-2020

Cập nhật Vĩ mô - Hoạt động kinh tế duy trì đà phục hồi mạnh

11-12-2020

Cập nhật Vĩ mô - Ngành sản xuất duy trì tốc độ phục hồi tích cực

11-11-2020

Cập nhật Vĩ mô - Kinh tế phục hồi mạnh bất chấp làn sóng dịch COVID-19 lần hai

08-10-2020

Quan điểm Vĩ mô - Tình hình doanh nghiệp bắt đầu phục hồi từ quý 3/2020

02-10-2020

Cập nhật Vĩ mô - Tác động tiêu cực từ làn sóng COVID-19 lần hai đến nền kinh tế hạn chế hơn so với lần đầu

08-09-2020

Cập nhật Vĩ mô - Đà phục hồi giảm tốc trong tháng 7

20-08-2020

Quan điểm Vĩ mô - Luật đầu tư PPP giúp tạo thêm động lực cho các NĐT tư nhân

12-08-2020

Cập nhật Vĩ mô - Dịch COVID-19 khiến tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam chạm mức thấp nhất trong hơn 30 năm

13-07-2020