Phân Tích Doanh Nghiệp

NTC - KCN dồi dào tiền mặt, dự kiến sẽ niêm yết trên sàn HSX trong quá trình mở rộng - Báo cáo Công ty

02-02-2018

HBC - Backlog và doanh thu mạnh mẽ, nhưng cần lưu ý đến khoản phải thu - Thăm DN

02-02-2018

NT2 - [KHẢ QUAN +17,9%] - Chi phí đại tu thấp hơn so với kế hoạch - Cập nhật

02-02-2018

KDH [PHTT +1%] - Duy trì đà tăng trưởng sang năm 2018 và kỳ vọng các dự án mới thâu tóm - Cập nhật

02-02-2018

NKG - Tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ dẫn dắt một năm tích cực – Báo cáo KQKD

31-01-2018

GAS [KHẢ QUAN +18,4%] - Mỏ khí Phong Lan Dại có tác động kép đối với lợi nhuận của GAS - Cập nhật

29-01-2018

VJC [MUA +24,3%] - Vươn lên những tầng mây - Cập nhật

29-01-2018

PVD [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -6,7%] - Kỳ vọng vào khoản thanh toán nợ xấu từ PVEP - Cập nhật

25-01-2018

GENCO 3 - Tái cấu trúc vốn, tự do hóa ngành và cổ phần hóa sẽ tạo nên bước ngoặt cho nhà phát điện lớn nhất Việt Nam - Báo cáo IPO

24-01-2018

VRG - Công ty cao su với 492.000 quỹ đất chuẩn bị IPO - Báo cáo IPO

23-01-2018