Phân Tích Doanh Nghiệp

HPG [KHẢ QUAN +11,9%] - Giá thép cao kỷ lục hỗ trợ tăng trưởng mạnh trong năm 2021, DQSC 2 được triển khai - Cập nhật

14-05-2021

GEX - Mảng KCN mạnh mẽ, lãi tài chính bù đắp mảng cáp - Báo cáo KQKD

13-05-2021

DRC - Mở rộng nhà máy radial sẽ hỗ trợ tăng trưởng trung hạn - Báo cáo ĐHCĐ

13-05-2021

SAB - Tập trung vào hiệu quả chi phí và cơ cấu sản phẩm - Báo cáo ĐHCĐ

13-05-2021

KBC - KQKD quý 1 tích cực đến từ doanh số bán đất KCN tăng trưởng mạnh - Báo cáo KQKD

13-05-2021

ACV - Các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn có lợi nhuận trong bối cảnh dịch COVID-19 - Báo cáo KQKD

13-05-2021

GMD - KQKD quý 1/2021 tích cực dù Gemalink ghi nhận lỗ - Báo cáo KQKD

13-05-2021

BMP - Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đi ngang do giá nhựa nguyên liệu đầu vào cao - Báo cáo ĐHCĐ & KQKD

13-05-2021

CTD - Chi phí bán hàng & quản lý cao ảnh hưởng đến LN từ HĐKD quý 1/2021 - Báo cáo KQKD

13-05-2021

TLG - KQKD quý 1/2021 phục hồi mạnh - Báo cáo KQKD

13-05-2021