Phân Tích Doanh Nghiệp

HPG [KHẢ QUAN +17,3%] - Doanh số HRC cao, đà tăng giá thép hỗ trợ cho KQKD mạnh mẽ trong năm 2021 - Cập nhật

01-03-2021

PTB - Lợi nhuận kinh doanh cốt lõi dự kiến phục hồi - Cập nhật

25-02-2021

FPT - Tăng trưởng lợi nhuận tăng tốc - Cập nhật

25-02-2021

STK [MUA +24,0%] - Sợi tái chế dẫn dắt lợi nhuận phục hồi mạnh - Cập nhật

24-02-2021

KBC - KQKD quý 4 thấp; tiến độ tích cực tại các dự án lớn - Báo cáo KQKD

23-02-2021

HT1 [PHTT +8,7%] - Chi phí lãi vay giảm hỗ trợ tăng trưởng EPS năm 2021 - Cập nhật

23-02-2021

PTB - KQKD phù hợp dự báo; mảng gỗ duy trì mạnh mẽ - Báo cáo KQKD

23-02-2021

IMP [MUA +39,6%] - Lấy lại đà tăng trưởng cho doanh số sau dịch COVID-19 - Cập nhật

23-02-2021

AST - Lỗ vượt dự báo khi tất cả các mảng kinh doanh đều bị ảnh hưởng nặng - Báo cáo KQKD

23-02-2021

HVN - Lỗ thấp hơn dự kiến nhờ thay đổi trong phương pháp khấu hao - Báo cáo KQKD

23-02-2021