Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật - VN-Index tiếp tục có nỗ lực kiểm định kháng cự 690-692

20-01-2017

Phân tích kỹ thuật - Khả năng thị trường sẽ có diễn biến tích lũy theo xu hướng giảm nhẹ

19-01-2017

Phân tích kỹ thuật - VN-Index tiếp tục gặp khó khăn trước ngưỡng 690 điểm

18-01-2017

Phân tích kỹ thuật - VN-Index lấy lại tín hiệu Tích cực

17-01-2017

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu của VN-Index chuyển xuống Trung tính

16-01-2017

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu Tích cực vẫn duy trì

13-01-2017

Phân tích kỹ thuật - Ngưỡng kháng cự VN-Index nằm tại 690-692 điểm

12-01-2017

Phân tích kỹ thuật - VN-Index tiến gần vùng đỉnh của năm 2016

11-01-2017

Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu tích cực duy trì

10-01-2017

Phân tích kỹ thuật - HNX-Index đóng cửa trên kháng cự MA200 ngày

09-01-2017