Phân Tích Doanh Nghiệp

DHG [KÉM KHẢ QUAN -12,7%] - Doanh số sản phẩm tự sản xuất thấp; lợi ích thuế hỗ trợ KQKD - Cập nhật

16-08-2017

PNJ [MUA +31,9%] - Tăng tốc mở cửa hàng trên nguồn vốn mới - Cập nhật

11-08-2017

SKG - Tỷ lệ khai thác giảm, chi phí nhiên liệu tăng làm giảm lợi nhuận - Báo cáo KQKD

10-08-2017

MWG - KQKD tích cực ở tất cả các phân khúc - Báo cáo KQKD

10-08-2017

DHG - Ưu đãi thuế hỗ trợ lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu tự sản xuất vẫn ở mức thấp - Báo cáo KQKD

10-08-2017

VPB [MUA +37,5%] - Thị trường ngách nhiều lợi nhuận mang lại cơ hội lớn - BC Lần đầu

10-08-2017

GAS - Đà phục hồi của giá dầu nhiên liệu thúc đẩy LN của GAS - Báo cáo KQKD

10-08-2017

VJC - Lợi nhuận tăng nhờ hoạt động cốt lõi hoạt động tốt, lợi nhuận từ SALB tăng - Báo cáo KQKD

09-08-2017

TLG - Biên lợi nhuận gộp ổn định, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng đầu năm - Báo cáo KQKD

09-08-2017

SSI - Chi phí môi giới tăng ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu - Báo cáo KQKD

09-08-2017