Phân Tích Doanh Nghiệp

VHC [MUA +34,8%] - Sản lượng xuất khẩu dự kiến tăng tốc - Cập nhật

21-05-2019

FRT [MUA +22,3%] - Lợi nhuận dự báo sẽ cải thiện từ quý 2/2019 - Cập nhật

21-05-2019

GMD - Giai đoạn 1 cảng Nam Đình Vũ đóng góp vào tăng trưởng - Báo cáo KQKD

20-05-2019

CII - Kết quả kém như dự báo do không có yếu tố nào hỗ trợ trong quý 1 - Báo cáo KQKD

20-05-2019

DRC - Cạnh tranh ngày càng gay gắt - Báo cáo ĐHCĐ

20-05-2019

KBC - Một quý trầm lắng nhưng doanh số dự kiến tăng tốc trong nửa cuối năm 2019 - Báo cáo KQKD

20-05-2019

HVN - KQKD quý 1 mạnh mẽ nhưng áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng - Báo cáo KQKD

20-05-2019

AST - Thâu tóm mảng kinh doanh miễn thuế thúc đẩy tăng trường doanh thu và lợi nhuận - Báo cáo KQKD

20-05-2019

BVH [MUA +36,7%] - Việc giao dịch cổ phiếu ESOP tạo ra cơ hội tích lũy cổ phiếu - Cập nhật

20-05-2019

VHC - Kế hoạch thận trọng; nhu cầu sẽ phục hồi từ quý 2 - Báo cáo ĐHCĐ

17-05-2019