Phân Tích Doanh Nghiệp

VHC - Triển vọng tươi sáng nhờ thị trường thuận lợi và mở rộng công suất - Báo cáo công ty

18-01-2019

VTP - Hưởng lợi lớn từ ngành thương mại điện tử đang bùng nổ - Báo cáo Công ty

18-01-2019

HSG [KÉM KHẢ QUAN -11,1%] - Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu lợi nhuận tham vọng - Báo cáo ĐHCĐ

15-01-2019

SSI [KHẢ QUAN +19,7%] - Tăng trưởng tài sản quản lý vượt tăng trưởng GTGD thị trường - Cập nhật

20-12-2018

NVL [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -5,3%] - Tăng trưởng 2019 ổn định giữa bối cảnh mở bán dần trở lại - Cập nhật

14-12-2018

PTB - Tăng trưởng ổn định với định giá hấp dẫn - Báo cáo Công ty

14-12-2018

TCM [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +5,7%] - Lợi nhuận quý 4/2018 và năm 2019 nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi khoản dự phòng cho Sears - Cập nhật

12-12-2018

HVN [KHẢ QUAN +19,3%] - Giá vé có thể chịu áp lực giảm, chuẩn bị chuyển niêm yết sang sàn HOSE - Cập nhật

12-12-2018

DXG [MUA +33,1%] - Tăng trưởng 2019 sẽ tạm thời hạ nhiệt trước khi phi mã trở lại giai đoạn 2020/2021 - Cập nhật

11-12-2018

HT1 [KHẢ QUAN +16,4%] - Sản lượng tăng và chi phí lãi vay giảm hỗ trợ lợi nhuận - Cập nhật

11-12-2018