Phân Tích Doanh Nghiệp

VRG - Công ty cao su với 492.000 quỹ đất chuẩn bị IPO - Báo cáo IPO

23-01-2018

PNJ - EPS thường xuyên tăng 33% nhờ bán lẻ - Báo cáo KQKD

22-01-2018

PV Power - Nhà sản xuất điện hàng đầu với tiềm năng tăng trưởng to lớn - Báo cáo IPO

09-01-2018

PVOil - Sẵn sàng cho việc tư nhân hóa - Báo cáo IPO

08-01-2018

DQC [KÉM KHẢ QUAN -12,7%] - Bị ảnh hưởng do cạnh tranh về giá - Cập nhật

03-01-2018

VIC [MUA +40,9%] - Hưởng lợi mạnh mẽ tầng lớp trung lưu đang gia tăng tại Việt Nam - Cập nhật

27-12-2017

DPM [PHTT +6,4%] - Triển vọng tương lai gần kém khả quan do giá khí đầu vào tăng - Cập nhật

22-12-2017

MWG [MUA +36,5%] - Doanh thu tháng 9 và 10 thấp chỉ là vấn đề trong ngắn hạn - Cập nhật

21-12-2017

FPT [MUA +24,9%] - Đánh giá lại công ty công nghệ và viễn thông hàng đầu Việt Nam - Cập nhật

21-12-2017

HUT - Việc chuyển hướng sang mảng BĐS sẽ kích thích tăng trưởng và giảm rủi ro pha loãng - Báo cáo Công ty

20-12-2017