Phân Tích Doanh Nghiệp

ACV [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +6,5%] - Vấn đề liên quan đến đường băng sẽ đặt ra các câu hỏi về triển vọng 2019 - Cập nhật

14-11-2018

HDG - Bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án Hà Đô Centrosa - Báo cáo Công ty

14-11-2018

PVT [MUA +42,4%] - Nắm bắt cơ hội khi chi phí đầu tư tàu thấp - Cập nhật

14-11-2018

FMC - Lợi nhuận tăng nhờ mở rộng vùng nuôi và xuất khẩu tốt - Báo cáo Công ty

13-11-2018

VNM [PHTT +4,5%] - Trên đà quay trở lại tăng trưởng sau giai đoạn thách thức - Cập nhật

12-11-2018

KDH [KHẢ QUAN +15,1%] - Triển vọng lợi nhuận ổn định mặc dù dự án mới chậm triển khai - Cập nhật

09-11-2018

VIC - Tăng trưởng tạm thời chững lại do chi phí thuế bất thường - Báo cáo KQKD

09-11-2018

SCS [MUA +33,3%] - Định giá hấp dẫn với triển vọng tăng trưởng cao tiếp tục được duy trì - Cập nhật

09-11-2018

HVN - Chi phí nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận - Báo cáo KQKD

09-11-2018

MWG [MUA +64,1%] - Một năm 2019 đầy tích cực trong tầm tay với mảng điện máy và bách hóa tăng tốc - Cập nhật

07-11-2018