Phân Tích Doanh Nghiệp

HPG - Khẳng định vị thế của nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam - Báo cáo KQKD

27-02-2017

HSG - Biên lợi nhuận gộp chuẩn hóa được hỗ trợ bởi thuế suất thấp - Báo cáo KQKD

27-02-2017

FPT [MUA +56%] - Kỳ vọng tăng trưởng cao ở hầu hết mọi lĩnh vực - Cập nhật

27-02-2017

GTN - Lượng tiền mặt thấp hơn dự kiến sau phát hành riêng lẻ và M&A - Báo cáo KQKD

27-02-2017

NT2 [MUA +21%] - Định giá vẫn hấp dẫn, kể cả khi không có nhà máy Nhơn Trạch 3 - Cập nhật

27-02-2017

PVD - Ảnh hưởng lớn từ giá dầu thô giảm mạnh - Báo cáo KQKD

24-02-2017

MWG - Các chuỗi kinh doanh đạt kết quả ấn tượng trong năm 2016 - Báo cáo KQKD

24-02-2017

PNJ [MUA +21,8%] - Đẩy nhanh tốc độ mở cửa hàng để củng cố vị trí dẫn đầu - Cập nhật

24-02-2017

PVS [KHẢ QUAN +13,9%] - Hướng đến lượng lớn các dự án thượng nguồn - Cập nhật

22-02-2017

VNM [KHẢ QUAN +16,6%] - Tạo đà cho tăng trưởng năm 2017 - Cập nhật

16-02-2017