Phân Tích Doanh Nghiệp

C32 [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Lợi nhuận ổn định, hoạt động M&A hứa hẹn triển vọng tươi sáng - BC Khối KH Cá nhân

28-06-2017

KDC - Thể hiện tham vọng trở thành ông lớn trong ngành F&B - Báo cáo ĐHCĐ

27-06-2017

PHR [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Dự kiến sẽ thu về lợi nhuận lớn từ chuyển nhượng đất - Thăm DN

26-06-2017

HVN - Sẽ gặp khó khăn do nhiên liệu trong năm 2017 - Báo cáo ĐHCĐ

26-06-2017

SBV [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Dẫn đầu thị trường ngách - Thăm Doanh nghiệp

26-06-2017

HAG [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Trái cây có mang lại sức sống mới cho HAG? - Thăm Doanh nghiệp

21-06-2017

KBC [PHTT +1,2%] - Kinh doanh cốt lõi và các dự án bất động sản thúc đẩy lợi nhuận năm 2017 - Cập nhật

21-06-2017

DHG [KÉM KHẢ QUAN -13,7%] - Diễn biến giá trị cơ bản chưa bắt kịp đà tăng của cổ phiếu - Cập nhật

19-06-2017

DXG [MUA +28,2%] - Điều chỉnh ngắn hạn khiến định giá hấp dẫn - Cập nhật

19-06-2017

NVL [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +3,6%] - Lợi nhuận tăng mạnh nhưng chú ý các đợt phát hành mới - Cập nhật

14-06-2017