Phân Tích Doanh Nghiệp

VSC [MUA +36,4%] - Cảng VIP Green sẽ tận dụng làn sóng FDI tại Hải Phòng - BC lần đầu

16-01-2017

HVN - Dự báo tăng trưởng trung hạn tuy không cao nhưng bền vững - Thông báo Niêm yết

16-01-2017

HSG [PHTT +6,1%] - Diễn biến tích cực trong tất cả các mảng kinh doanh - Ghi nhận từ ĐHCĐ

10-01-2017

VGT - Thông báo Niêm yết

06-01-2017

NT2 [MUA +22,1%] - La Nina có thể sẽ dần chấm dứt vào giữa năm 2017, khiến sản lượng và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh tăng - Cập nhật

29-12-2016

SSI [KHẢ QUAN +17,5%] - Các triển vọng tích cực từ các mảng kinh doanh chưa đủ mạnh - Cập nhật

26-12-2016

PPC [PHTT +7,1%] - Chuẩn bị cho năm bước ngoặt 2017 - Cập nhật

23-12-2016

MWG [MUA +45.4%] - Tăng tốc với Điện Máy Xanh - Cập nhật

20-12-2016

HAX [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Cổ phiếu hấp dẫn, tiềm năng lớn nhờ mở rộng thị trường ra Hà Nội - BC Khối KHCN

20-12-2016

MBB [KHẢ QUAN +17,0%] - Nỗ lực đổi mới giúp NIM cải thiện nhưng tăng trưởng chưa cao - Cập nhật

15-12-2016