Nhận Định Thị Trường

Bản tin 24-02-2017 - Thị trường giảm điểm do hoạt động chốt lời, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng điểm thứ chín liên tiếp - MWG, STB, Vietjet

24-02-2017

Bản tin 23-02-2017 - Đà tăng năm 2017 chững lại ngày thứ hai liên tiếp - FDI - MSN, MWG

23-02-2017

Bản tin 22-02-2017 - Thị trường đi ngang ở mức cao nhất 9 năm qua - NT2

22-02-2017

Bản tin 21-02-2017 - Cổ phiếu ngành BĐS tiếp tục đà tăng, giúp chỉ số lập đỉnh 9 năm mới - CII, FPT

21-02-2017

Bản tin 20-02-2017 - Cổ phiếu BĐS giúp kích hoạt đà tăng điểm của thị trường - GAS, PLX

20-02-2017

Bản tin 17-02-2017 - Thị trường giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp, cổ phiếu xây dựng tăng mạnh - HPG, PVS, KBC

17-02-2017

Bản tin 16-02-2017 - Đà giảm điểm vào phiên chiều khiến thị trường chấm dứt chuỗi tăng điểm - DPM, MBB, PNJ

16-02-2017

Bản tin 15-02-2017 - Nhóm cổ phiếu tài chính giúp VNI đạt mức đỉnh mới cao nhất 9 năm qua - CII, VNM

15-02-2017

Bản tin 14-02-2017 - Thị trường tiếp tục biến động gần mức cao nhất trong nhiều năm qua – NT2

14-02-2017

Bản tin 13-02-2017 - Thị trường tiếp tục diễn biến tích cực trong năm 2017 khi lập đỉnh mới - FPT, PVS

13-02-2017