Nhận Định Thị Trường

Bản tin 22-01-2018 - VN-Index tăng mạnh với thông tin điều chỉnh tỷ lệ margin có thể trì hoãn - GENCO 3 - CVT, DRC, HPG, NLG, NTC, SCS, TCM, CTD, DHG

22-01-2018

Bản tin 19-01-2018 - Chỉ số VN30 đã ảnh hưởng đến đà tăng ở thời điểm đóng cửa, khi E1VFN30 ETF tái cơ cấu danh mục - PNJ

19-01-2018

Bản tin 18-01-2018 - VNI phục hồi mạnh với đợt tăng cuối phiên - PV Power, FPT, NT2

18-01-2018

Bản tin 17-01-2018 - VNI giảm 2,7% do lực chốt lời và đề xuất của UBCKNN về tỷ lệ ký quỹ

17-01-2018

Bản tin 16-01-2018 - VNI kết thúc chuỗi tăng điểm - HSG

16-01-2018

Bản tin 15-01-2018 - Thị trường tiếp tục kéo dài đà tăng - PV Power

15-01-2018

Bản tin 12-01-2018 - Thị trường tăng nhẹ; VIC, VRE dẫn dắt thị trường - PV Power, CII, KDH, TLG, TNG

12-01-2018

Bản tin 11-01-2018 - Thị trường tiếp tục đợt tăng mạnh trong 3 tuần qua - MWG

11-01-2018

Bản tin 10-01-2018 - Thị trường tăng điểm với giao dịch biến động mạnh - DQC, MBB, MWG, VJC

10-01-2018

Bản tin 09-01-2018 - Thị trường tiếp tục tăng mạnh - DQC, HSG, PV Power

09-01-2018