Nhận Định Thị Trường

Bản tin 17-07-2018 - VNI tiếp tục đà phục hồi - PPC

17-07-2018

Bản tin 16-07-2018 - Thị trường tăng nhẹ để có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp - VN30 - DHG, PNJ

16-07-2018

Bản tin 13-07-2018 - Cổ phiếu ngân hàng giúp thị trường tiếp tục phục hồi - DHG, DXG, FPT

13-07-2018

Bản tin 12-07-2018 - Chỉ số VN-Index phục hồi với thanh khoản thấp - HVN, VJC, SAB

12-07-2018

Bản tin 11-07-2018 - Các mã ngân hàng kéo thị trường giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng - HVN, VJC

11-07-2018

Bản tin 10-7-2018 - Thị trường giảm điểm, với ảnh hưởng từ nhóm VIC - PC1, PLX

10-07-2018

Bản tin 09-07-2018 - Thị trường giảm điểm với khối lượng giao dịch thấp - PVS, VCB

09-07-2018

Bản tin 06-07-2018 - Thị trường có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 5 tuần qua khi nhóm Ngân hàng phục hồi - Báo cáo Vĩ mô

06-07-2018

Bản tin 05-07-2018 - Thị trường giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng, với ảnh hưởng của nhóm Ngân hàng - DXG

05-07-2018

Bản tin 04-07-2018 - Thị trường chấm dứt đợt giảm điểm với thanh khoản thấp - DHG, TPB

04-07-2018