Nhận Định Thị Trường

Bản tin 19-01-2020 - Chỉ số VN-Index giảm 5,1% - GMD, POW, CTR, DGC, HND, IMP, PPC, TDM

19-01-2021

Bản tin 18-01-2020 - Nhóm ngân hàng giảm điểm, chỉ số Việt Nam-Index giảm nhẹ - BMI, VEA, MWG

18-01-2021

Bản tin 15-01-2020 - Chỉ số VN-Index tăng điểm, thanh khoản trên sàn HOSE tăng mạnh - DXG, GEX, PNJ

15-01-2021

Bản tin 14-01-2021 - Thị trường tăng nhẹ, dẫn dắt bởi các mã tài chính - PLX, VIC, SHB

14-01-2021

Bản tin 13-01-2021 - Chỉ số VN-Index kết thúc chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp - DPM

13-01-2021

Bản tin 12-01-2020 - Chỉ số VN-Index áp sát mức đỉnh kỷ lục - Cập nhật Vĩ mô

12-01-2021

Bản tin 11-01-2020 - Thị trường tăng trong phiên thứ bảy liên tiếp khi thanh khoản tăng mạnh - PVS

11-01-2021

Bản tin 08-01-2021 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ sáu liên tiếp, tăng 5,8% tính chung cả tuần - BWE, NVL

08-01-2021

Bản tin 07-01-2020 - Chỉ số VN-Index tiếp tục đà tăng

07-01-2021

Bản tin 06-01-2021 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ tư liên tiếp, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh - VJC

06-01-2021