Nhận Định Thị Trường

Bản tin 22-03-2019 - Thị trường tăng điểm, chốt tuần giảm so với tuần trước - MWG, POW

22-03-2019

Bản tin 21-03-2019 - Thị trường giảm mạnh cuối phiên với ảnh hưởng từ VHM, nhóm năng lượng, ngân hàng - STB, VIC

21-03-2019

Bản tin 20-03-2019 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ nhóm Vingroup - QNS, TCM, DHC

20-03-2019

Bản tin 19-03-2019 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ các mã ngân hàng - CII, HSG, SSI

19-03-2019

Bản tin 18-03-2019 - Thị trường tăng điểm trở lại, VIC dẫn dắt - REE, DXG

18-03-2019

Bản tin 15-03-2019 - Thị trường giảm điểm, duy trì xu hướng tích cực theo tuần - MWG, PNJ, TPB

15-03-2019

Bản tin 14-03-2019 - Thị trường tăng điểm với VCB dẫn dắt - HPG, TCM

14-03-2019

Bản tin 13-03-2019 - Thị trường kéo dài đà tăng với VHM, VRE dẫn dắt - VIC, VNM, CTG

13-03-2019

Bản tin 12-03-2019 - Thị trường tăng mạnh lên mức cao nhất 5 tháng qua - FRT, PNJ, VNM

12-03-2019

Bản tin 11-03-2019 - Thị trường đi ngang; NVL tăng mạnh - DQC, FPT, PLX, POW

11-03-2019