Nhận Định Thị Trường

Bản tin 26-06-2018 - Thị trường tiếp tục đà giảm mạnh - HVN, LPB, POW, MSN, FPT, FRT, TPB, DPM, HT1, KDH, NVL, VJC

26-04-2018

Bản tin 24-04-2018 - Thị trường đảo chiều sau khi giảm mạnh đầu phiên để chốt phiên tăng nhẹ - NT2, DRC, MSN, NKG, STB, BMI, CII

24-04-2018

Bản tin 23-04-2018 - Thị trường giảm mạnh với lực bán mạnh của các mã ngân hàng và các ngành khác - HPG, QNS, SAB, FRT, NVL, CTD, DPM, HT1, MBB, SCS, VCB, VPB, BID, CTG, HDB, NLG, PNJ, SSI, TPB

23-04-2018

Bản tin 20-04-2018 - Thị trường phục hồi mạnh - CII, PVI, MWG, NVL, VJC, DHG, GAS, GTN, STB

20-04-2018

Bản tin 19-04-2018 - Thị trường giảm mạnh với đà bán trên diện rộng - HPG, HSG, NKG, NT2, ACB

19-04-2018

Bản tin 18-04-2018 - Nhóm ngân hàng đảo chiều, kéo thị trường giảm điểm - FRT, VIB

18-04-2018

Bản tin 17-04-2018 - Nhóm cổ phiếu tài chính giúp thị trường lấy lại sắc xanh - DQC, MSN, MCH, MSR, PC1, PLX, VIC, CTD, DXG, TPB

17-04-2018

Bản tin 16-04-2018 - Thị trường tiếp tục đà giảm với ảnh hưởng từ VNM - MBB, NVL

16-04-2018

Bản tin 13-04-2018 - Thị trường giảm điểm để khép lại tuần giảm mạnh nhất 2 tháng qua

13-04-2018

Bản tin 12-04-2018 - Cổ phiếu năng lượng giúp thị trường phục hồi - HVN, KDH, NVL, CII, PNJ

12-04-2018