Nhận Định Thị Trường

Bản tin 16-08-2017 - Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn dắt thị trường phục hồi

16-08-2017

Bản tin 15-08-2017 - Thị trường giảm trở lại với giao dịch trầm lắng - HSG, KDH, PPC

15-08-2017

Bản tin 14-08-2017 - Thị trường chấm dứt chuỗi giảm điểm; cổ phiếu thép và ngân hàng tỏa sáng – SKG, DQC, PVS

14-08-2017

Bản tin 11-08-2017 - Thị trường giảm nhẹ để kết thúc tuần có diễn biến kém tích cực nhất từ đầu năm - FPT, PLX, KDC, NVL

11-08-2017

Bản tin 10-08-2017 - Thị trường ổn định sau phiên giảm mạnh hôm qua

10-08-2017

Bản tin 09-08-2017 - Thị trường giảm mạnh ảnh hưởng từ căng thẳng ở Triều Tiên, hoạt động chốt lời - Cập nhật Vĩ mô

09-08-2017

Bản tin 08-08-2017 - Đà tăng của thị trường chững lại, VNM giảm điểm - TCM

08-08-2017

Bản tin 07-08-2017 - Thị trường vượt mốc 790 điểm nhờ cổ phiếu năng lượng - MWG, PC1, VNM

07-08-2017

Bản tin 04-08-2017 - Thị trường đi ngang, MWG, PVD tăng mạnh - Giá xăng - VNM

04-08-2017

Bản tin 03-08-2017 - Thị trường tiếp tục lập đỉnh 9 năm mới

03-08-2017