Nhận Định Thị Trường

Bản tin 28-06-2017 - Thị trường tăng nhẹ; VNM lập đỉnh mới - ACV, KDH, PLX

28-06-2017

Bản tin 27-06-2017 - Thị trường giảm điểm khi nhóm cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt

27-06-2017

Bản tin 26-06-2017 - Thị trường tiếp tục sôi động khi nhóm cổ phiếu tài chính tăng nhờ thông tin Ocean Bank - BID

26-06-2017

Bản tin 23-06-2017 - Thị trường tiếp tục lập đỉnh 9 năm mới - FPT, MWG

23-06-2017

Bản tin 22-06-2017 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ nhóm ngân hàng - NT2, HVN, SBV

22-06-2017

Bản tin 21-06-2017 - Thị trường đi ngang với thông tin công bố từ MSCI - HAG

21-06-2017

Bản tin 20-06-2017 - Nhóm CP ngân hàng tiếp tục tăng mạnh với kỳ vọng về giải pháp xử lý nợ xấu - CTD, C32

20-06-2017

Bản tin 19-06-2017 - Thị trường kéo dài đà tăng năm 2017 với các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn dắt - MWG, QNS, MBB, PHR

19-06-2017

Bản tin 16-06-2017 - Thị trường tăng nhẹ để tiếp tục lập đỉnh mới - GAS, DXG, TLG, KDC

16-06-2017

Bản tin 15-06-2017 - Đà tăng chững lại với ROS giảm mạnh

15-06-2017