Nhận Định Thị Trường

Bản tin 29-03-2017 - Thị trường tăng nhẹ, số liệu GDP kém tích cực ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư - DRC

29-03-2017

Bản tin 28-03-2017 - Thị trường hạ nhiệt khi các mã tài chính giảm điểm - GAS, VNM, GTN

28-03-2017

Bản tin 27-03-2017 - Thị trường tiếp tục đà tăng, đạt đỉnh 9 năm mới - DHG, QNS, VCB

27-03-2017

Bản tin 24-03-2017 - Thị trường tiếp tục đà tăng sau khi vượt ngưỡng kỹ thuật - MWG

24-03-2017

Bản tin 23-03-2017 - Thị trường lập đỉnh 9 năm mới - STB, VNM, PVD

23-03-2017

Bản tin 22-03-2016 - Thị trường giảm điểm khi đà tăng hạ nhiệt vào cuối phiên

22-03-2017

Bản tin 21-03-2017 - Thị trường tăng nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu tài chính - GTN, HPG

21-03-2017

Bản tin 20-03-2017 - Thị trường phục hồi với lượng giao dịch lớn - MBB, NLG

20-03-2017

Bản tin 17-03-2017 - Thị trường giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp

17-03-2017

Bản tin 16-03-2017 - Thị trường tăng điểm dù Fed tăng lãi suất - AAA

16-03-2017