Nhận Định Thị Trường

Bản tin 20-05-2019 - Chỉ số VN-Index tăng lên mức cao nhất 6 tuần qua - VHM, MSN, NKG, PPC, QNS, TLG

20-05-2019

Bản tin 17-05-2019 - Thị trường tiếp tục đi ngang; SAB tăng mạnh - PLX, BSR, GTN, KBC

17-05-2019

Bản tin 16-05-2019 - Thị trường đi ngang; VIC và VHM tăng điểm - VIC, SCS, TCB, VNM, GMD

16-05-2019

Bản tin 15-05-2019 - Thị trường tăng điểm nhờ các mã vốn hóa lớn - DRC, VIC, HT1

15-05-2019

Bản tin 14-05-2019 - Thị trường tăng điểm vào phiên chiều - ACB, PVI, FRT, PVS, VCB, SCS

14-05-2019

Bản tin 13-05-2019 - Thị trường tăng tích cực trong phiên đầu tuần - GTN, SAB

13-05-2019

Bản tin 10-05-2019 - Thị trường chấm dứt chuỗi giảm điểm nhờ nhóm ngân hàng - BVH, POW, HVN, MWG, DQC

10-05-2019

Bản tin 09-05-2019 - Thị trường tiếp tục đà giảm, với ảnh hưởng từ GAS, BID và VHM - MWG, SAB, VHC, DXG, VEA

09-05-2019

Bản tin 08-05-2019 - Thị trường tiếp tục đà giảm điểm, ảnh hưởng từ VHM - CII, HPG

08-05-2019

Bản tin 07-05-2019 - Thị trường đi ngang, BVH phục hồi, HDB giảm mạnh - AST, VHC

07-05-2019