Nhận Định Thị Trường

Bản tin 17-01-2017 - Các mã tài chính tăng mạnh nhờ phát biểu của Thủ tướng Chính phủ về room FOL – CII, MBB, SAB

17-01-2017

Bản tin 16-01-2017 - Giá dầu thô giảm ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu năng lượng - PC1

16-01-2017

Bản tin 13-01-2017 - Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm khi đà tăng của giá dầu thô chững lại

13-01-2017

Bản tin 12-01-2017 - Thị trường đi ngang, nhóm cổ phiếu phân bón tăng mạnh - BHN

12-01-2017

Bản tin 11-01-2017 - Thông tin vĩ mô tích cực giúp thị trường áp sát mức cao nhất 9 năm qua

11-01-2017

Bản tin 10-01-2017 - Giá dầu thô giảm ảnh hưởng đến cổ phiếu năng lượng

10-01-2017

Bản tin 09-01-2016 - Các mã tài chính tiếp tục tăng nhờ KQKD tích cực của các ngân hàng - CTG, MSN, VCB

09-01-2017

Bản tin 06-01-2017 - Thị trường tiếp tục đà tăng, dẫn dắt bởi SAB và ngân hàng - BHN, GAS, HSG

06-01-2017

Bản tin 05-01-2017 - Thị trường kéo dài đà tăng điểm với giao dịch biến động - MCH, PNJ

05-01-2017

Bản tin 04-01-2017 - Thị trường tăng điểm, được dẫn dắt bởi các mã năng lượng và tài chính - DPM

04-01-2017