Nhận Định Thị Trường

Bản tin 28-10-2020 - Chỉ số VN-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng qua - DHC, GEX, LPB, PNJ, DPM, DCM, FRT

28-10-2020

Bản tin 27-10-2020 - Thị trường giảm trong phiên thứ hai liên tiếp - DRC, MSN, VIB, DHC, HT1

27-10-2020

Bản tin 26-10-2020 - Thị trường đảo chiều giảm vào cuối phiên - MSN, HPG, NKG, PHR, TCB, SIP

26-10-2020

Bản tin 23-10-2020 - Chỉ số VN-Index tăng đạt mức cao nhất trong 10 tháng qua, dẫn dắt bởi VIC - BWE

23-10-2020

Bản tin 22-10-2020 - Thị trường tăng sau thông tin cập nhật của MSCI - ACB, FPT

22-10-2020

Bản tin 21-10-2020 - Chỉ số VN-Index kết thúc chuỗi tăng tám phiên liên tiếp - BMI, BSR, GAS, PNJ, TPB, VCB

21-10-2020

Bản tin 20-10-2020 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ tám liên tiếp - GEX, LPB, MCM, PVS, DHC, DHG, DPM, DRC, DXG, HT1, NLG, STB, STK, TCM, TDM, VHC, VIB, VPB

21-10-2020

Bản tin 19-10-2020 - Chỉ số VN-Index tăng nhẹ, dẫn dắt bởi CTG - MCM, VHC, DCM, NT2, PPC, SCS

19-10-2020

Bản tin 16-10-2020 - Thị trường tăng nhẹ, chỉ số VN-Index tiếp tục đà tăng - VTP, LPB, IMP, MBB

16-10-2020

Bản tin 15-10-2020 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ năm liên tiếp, dẫn dắt bởi VIC - PTB

15-10-2020