Nhận Định Thị Trường

Bản tin 20-04-2021 - Chỉ số VN-Index lập mức đỉnh mới, dẫn dắt bởi VCB và VHM - PVS, VHM, VIC, BMI, DHG, HT1, IMP, LPB, NKG, NLG, NT2, PNJ, SCS, TDM, VHC, VPB

21-04-2021

Bản tin 19-04-2021 - Chỉ số VN-Index lập đỉnh kỷ lục mới - DHG, OIL, VHC, DGC, DGW, DRC, STK, PNJ, PTB

19-04-2021

Bản tin 16-04-2021 - Các mã BĐS tăng không thể giúp chỉ số VN-Index chốt phiên tăng điểm - DXG, LPB, CTG, GAS, NTL

16-04-2021

Bản tin 15-04-2021 - Các mã ngân hàng khiến chỉ số VN-Index giảm điểm - HSG, DHG, VTP

15-04-2021

Bản tin 14-04-2021 - HPG, MSN giúp chỉ số VN-Index tăng điểm - PPC

14-04-2021

Bản tin 13-04-2021 - Chỉ số VN-Index giảm dù VIC tăng mạnh - GAS, NLG, PHR, TPB, VEA, HND

13-04-2021

Bản tin 12-04-2021- Thị trường tăng mạnh với thanh khoản cao kỷ lục - BMP, POW, VHC, KBC

12-04-2021

Bản tin 09-04-2021 - Thị trường giảm trong phiên thứ hai liên tiếp - DPM, PNJ, PVS, DGW

09-04-2021

Bản tin 08-04-2021 - Chỉ số VN-Index kết thúc chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp - PLX, FPT

08-04-2021

Bản tin 07-04-2021 - Chỉ số VN-Index tăng nhẹ, ghi nhận phiên tăng điểm thứ tám liên tiếp - DCM, GEX, HT1, NVL, POW, SAB

07-04-2021