Nhận Định Thị Trường

Bản tin 15-11-2018 - Thị trường kéo dài đà giảm với ảnh hưởng từ VIC - POW, ACB, FPT

15-11-2018

Bản tin 14-11-2018 - Thị trường giảm điểm khi nhóm năng lượng, ngân hàng diễn biến kém tích cực – DPM, MWG

14-11-2018

Bản tin 13-11-2018 - Thị trường giảm mạnh khi các mã vốn hóa lớn, ngân hàng giảm - CII, FPT, ACV, BSR, GTN, PVT, HDG

13-11-2018

Bản tin 12-11-2018 -Thị trường tăng điểm với sự dẫn dắt từ SAB - CPTPP - SAB

12-11-2018

Bản tin 09-11-2018 - Cổ phiếu năng lượng, ngân hàng kéo thị trường giảm điểm - Bamboo Airways, POW, TCB, FMC

09-11-2018

Bản tin 08-11-2018 -Thị trường tăng điểm, dẫn dắt bởi VHM - VNM

08-11-2018

Bản tin 07-11-2018 - Thị trường đi ngang khi VNM, nhóm năng lượng diễn biến trái chiều - MWG, KDH, TLG

07-11-2018

Bản tin 06-11-2018 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu ngân hàng - AST, VNM

06-11-2018

Bản tin 05-11-2018 - Thị trường đi ngang với khối lượng giao dịch thận trọng - MWG, PPC, PVD

05-11-2018

Bản tin 02-11-2018 -Thị trường tăng mạnh, ghi nhận tuần tăng điểm đầu tiên trong 5 tuần qua - DXG

02-11-2018