Nhận Định Thị Trường

Bản tin 20-10-2017 - Thị trường giảm điểm, vẫn tăng điểm tính chung cả tuần - CTD, NLG, NT2, TCM, DRC, KDC, SCS, SMV

20-10-2017

Bản tin 19-10-2017 - Thị trường dao động xung quanh mức đỉnh nhiều năm qua - DRC, DHG

19-10-2017

Bản tin 18-10-2017 - Thị trường đi ngang khi đà tăng chững lại - DXG, KDC, VNM, SCS, VPB

18-10-2017

Bản tin 17-10-2017 - Thị trường tăng mạnh với nhóm ngân hàng bứt phá - HPG, VPB

17-10-2017

Bản tin 16-10-2017 - Đà tăng chững lại với áp lực chốt lời - DXG, VIC, VNM, LAS, PME

16-10-2017

Bản tin 13-10-2017 - Các mã vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường tăng điểm

13-10-2017

Bản tin 12-10-2017 - Thị trường kéo dài đà tăng; các cổ phiếu hàng không tích cực - PNJ

12-10-2017

Bản tin 11-10-2017 - VIC dẫn dắt thị trường tăng phiên thứ tư liên tiếp

11-10-2017

Bản tin 10-10-2017 - Thị trường tăng điểm với MWG, PNJ dẫn dắt

10-10-2017

Bản tin 09-10-2017 - Cổ phiếu ngân hàng giúp thị trường tăng điểm - KDF, VNM, LPB, SMC

09-10-2017