Nhận Định Thị Trường

Bản tin 18-01-2019 - VNI tăng nhẹ với các giao dịch thỏa thuận lớn - BSR, NT2, POW, PNJ, PPC

18-01-2019

Bản tin 17-01-2019 - VNI giảm lúc chốt phiên - VHC

17-01-2019

Bản tin 16-01-2019 - VNI giảm nhẹ, thị trường diễn biến trái chiều

16-01-2019

Bản tin 15-01-2019 - VNI tăng điểm với thanh khoản giảm - OIL, SCS, TCM, VTP

15-01-2019

Bản tin 14-01-2019 - VNI tiếp tục trên mốc 900 điểm – PLX, HSG

14-01-2019

Bản tin 11-01-2019 - Chỉ số VNI chốt phiên trên mốc 900 điểm - HDC

11-01-2019

Bản tin 10-01-2019 - Thị trường biến động trái chiều với thanh khoản thấp - DPM, GAS, POW, VCB, VNM

10-01-2019

Bản tin 09-01-2019 - Các mã tài chính giúp VNI tăng điểm

09-01-2019

Bản tin 08-01-2019 - VN-Index giảm nhẹ với khối lượng giao dịch thấp - DXG, NVL

08-01-2019

Bản tin 07-01-2019 - Thị trường tăng điểm với VNM dẫn dắt - NVL

07-01-2019