Nhận Định Thị Trường

Bản tin 22-05-2017 - Thị trường tăng mạnh với thông tin tái cơ cấu ngân hàng - TPP - MWG

22-05-2017

Bản tin 19-05-2017 - Thị trường tăng mạnh lên mức cao nhất 9 năm qua; các mã chứng khoán tăng mạnh - KDH

19-05-2017

Bản tin 18-05-2017 - Thị trường quay trở lại xu hướng đi ngang - FPT

18-05-2017

Bản tin 17-05-2017 - Thị trường kết thúc xu hướng đi ngang - DHG, DQC, GTN, TLG

17-05-2017

Bản tin 16-05-2017 - Chỉ số VN-Index đi ngang dù thanh khoản đạt mức cao kỷ lục – PNJ, HT1, PVS, TCM

16-05-2017

Bản tin 15-05-2017 - Thị trường đi ngang phiên thứ ba liên tiếp, MWG tăng mạnh

15-05-2017

Bản tin 12-05-2017 - Thị trường tăng nhẹ; các mã dệt may tăng mạnh - PAC, VIB

12-05-2017

Bản tin 11-05-2017 - Thị trường tiếp tục đà tăng; CII, PLX dẫn dắt đà tăng - HSG, PC1, VNM, CEE

11-05-2017

Bản tin 10-05-2017 - Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt VNI tăng điểm - PC1, QNS, MSN, PVT

10-05-2017

Bản tin 09-05-2017 - Thị trường tăng mạnh đạt mức cao nhất 1 tháng qua với các mã vốn hóa lớn dẫn dắt – MWG, VIC

09-05-2017