Hỗ Trợ
Quay lại

Chứng khoán cơ bản #1 F0 Không ép: Sàn giao dịch & các phiên khớp lệnh

SỐ #1: SÀN GIAO DỊCH VÀ CÁC PHIÊN KHỚP LỆNH

Tại Việt Nam hiện tại có 3 sàn giao dịch chứng khoán. Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sàn UPCOM. UPCOM là viết tắt của Unlisted Public Company Market - nơi giao dịch cho những công ty đại chúng chưa niêm yết, vì vậy mà về bản chất UPCOM không được coi là 1 sàn giao dịch.

Các sàn đều mở cửa vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ những ngày lễ, Tết. Thời gian giao dịch khớp lệnh trong ngày bắt đầu từ 9:00 sáng đến 14:45 đối với sàn HOSE và HNX, riêng sàn UPCOM sẽ kết thúc giao dịch khớp lệnh lúc 15:00. Trong đó, có khoảng thời gian nghỉ trưa từ 11:30 sáng đến 1:00 chiều. Riêng việc thực hiện lệnh giao dịch thỏa thuận được thực hiện xuyên suốt từ 9h - 15h chiều cho cả 3 sàn giao dịch. 

Phiên khớp lệnh định kỳ sẽ diễn ra vào đầu và cuối mỗi phiên giao dịch. Đối với sàn HOSE, phiên khớp lệnh định kỳ sẽ diễn ra trong 2 thời điểm, 15 phút đầu tiên và 15 phút cuối cùng của một ngày giao dịch. Đối với sàn HNX, phiên khớp lệnh định kỳ sẽ chỉ diễn ra trong 15 phút cuối cùng của một ngày giao dịch. 

Mục đích của phiên khớp lệnh định kỳ là xác định mức giá mở cửa, và mức giá đóng cửa của 1 ngày giao dịch. Trong các phiên giao dịch này, mức giá mở cửa, đóng cửa được xác định dựa trên mức giá có khối lượng khớp lệnh là lớn nhất. 

Các lệnh ATO (At-the-open) và ATC (At-the-close) sẽ được sử dụng trong phiên khớp lệnh định kỳ. Đây là 2 loại lệnh chỉ có khối lượng mà không có mức giá cố định, và được ưu tiên khớp trước tất cả những loại lệnh khác. Các lệnh mua và bán sẽ không được khớp ngay khi được nhập vào trong phiên khớp lệnh định kỳ, mà phải chờ khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ.

Phiên khớp lệnh liên tục là phiên giao dịch mà các lệnh muabán sẽ được khớp ngay lập tức sau khi nhập vào hệ thống khi có lệnh đối ứng. Đối với sàn HOSE, phiên khớp lệnh liên tục sẽ bắt đầu sau khi kết thúc phiên ATO, còn đối với sàn HNXdo không có phiên ATO, nên ngay khi mở cửa, sẽ diễn ra giao dịch khớp lệnh liên tục,  chỉ kết thúc khi bắt đầu vào phiên ATC buổi chiều. Riêng sàn UPCOM chỉ có giao dịch khớp lệnh liên tục.

Loại lệnh được sử dụng nhiều nhất là lệnh LO (lệnh giới hạn, viết tắt của từ limited order). Lệnh LO là lệnh yêu cầu mua hoặc bán tại 1 mức giá xác định (mức giá bạn đặt) hoặc giá TỐT HƠN.

Ngoài lệnh ATO, ATC và lệnh LO thì còn một số loại lệnh cũng được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục như MP, MTL, MOK, MAK… Bên cạnh đó, còn có lệnh PLO, được dùng trong phiên PLO - Phiên Khớp lệnh Sau giờ (PLO viết tắt của từ Post Limit Order). 

Trong thời gian tới, VCSC sẽ mang đến các nội dung video đều đặn của “Chuỗi Chương Trình Chứng Khoán Cơ Bản - F0 Không Ép”.

Powered by Froala Editor