Hỗ Trợ

Tôi muốn đặt lệnh qua điện thoại thì làm gì?

Dịch vụ qua điện thoại: đặt lệnh mua/bán, hủy, sửa lệnh

  • Quý khách đọc số tài khoản và mật mã/mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại cho Nhân viên Môi giới quản lý tài khoản để được hỗ trợ khi cần đặt lệnh mua/bán, hủy, sửa lệnh
  • Số điện thoại cung cấp dịch vụ: HCM:(028) 8882 6868  ; HN: (84 4) 6262 6999
  • Điều kiện sử dụng: Khách hàng của Bản Việt có đăng ký giao dịch qua thoại.

Powered by Froala Editor