Hỗ Trợ

Mở tài khoản nước ngoài như thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài phải được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) cấp Mã số Giao dịch Chứng khoán để giao dịch trên thị trường Chứng khoán Việt Nam. Các thủ tục này phải được thực hiện thông qua thành viên lưu ký.

+ Nhà đầu tư Cá nhân nước ngoài:

Thủ tục đề nghị cấp Mã số giao dịch Chứng khoán và mở tài khoản tại VCSC:

Thủ tục mở tài khoản Góp vốn tại Ngân hàng BIDV:

 • 01 Giấy đăng ký mở tài khoản Ngân hàng tại Ngân hàng BIDV (tải mẫu: acc_opening_application_form_indv.pdf)
 • 01 Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực (*)

Nếu Quý Nhà đầu tư đã có mã số giao dịch chứng khoán, Quý Nhà đầu tư mở 1 tài khoản để giao dịch và lưu ký chứng khoán tại VCSC thì cần phải nộp những giấy tờ sau đây:

 • 02 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • 02 Hợp đồng Giao dịch Trực tuyến
 • 01 Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực
 • 01 Bản photo Giấy chứng nhận mã số giao dịch

+ Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài:

Thủ tục đề nghị cấp Mã số giao dịch Chứng khoán và mở tài khoản tại VCSC:

 • 01 Giấy đăng ký mã số giao dịch
 • 02 Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (*)
 • 02 Giấy chỉ định người đại diện tổ chức (*)
 • 02 Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức
 • 02 Điều lệ tổ chức (*)
 • 03 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • 01 Giấy bổ nhiệm thành viên lưu ký

Ghi chú: Chứng từ (*) phải được công chứng tại Đại Sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam đặt tại nước bản xứ hoặc tại bất kỳ điểm công chứng nào tại Việt Nam và bản dịch tiếng Việt kèm theo.

 

Thủ tục mở tài khoản Góp vốn tại Ngân hàng BIDV:

 • 01 Giấy đăng ký mở tài khoản Ngân hàng tại Ngân hàng BIDV
 • 01 Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (*)
 • 01 Giấy chỉ định người đại diện tổ chức (*)
 • 01 Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức
 • 01 Điều lệ tổ chức (*)

Nếu Quý Nhà đầu tư đã có mã số giao dịch chứng khoán, lưu ký tại ngân hàng lưu ký, Quý Nhà đầu tư mở 1 tài khoản để giao dịch tại VCSC thì cần phải nộp những giấy tờ sau đây:

 • 01 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • 01 Bản photo Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán
 • 01 Giấy ủy quyền giao dịch tại VCSC (nếu có)