Hỗ Trợ

Kiểm tra số dư chứng khoán như thế nào?

Nhờ hệ thống giao dịch online hiện đại, Nhà đầu tư có thể tự mình theo dõi số dư tiền, chứng khoán, tình hình vay ký quỹ .v.v... của mình thông qua phần mềm giao dịch trực tuyến.

Sau khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công khách hàng có thể sử dụng các công cụ sau để tra cứu số dư tài khoản: VCI Mobile / VCI Mobile S / Vweb / VPro

Hướng dẫn tra cứu số dư tài khoản: Tham khảo tại đây