Hỗ Trợ

Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền

Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Quý khách có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành, thủ tục như sau:

1. Đăng ký mua quyền


Bước 1: Quý khách hàng đăng ký mua quyền qua các phương thức sau

Lưu ý: Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách phải đủ số dư tiền để đăng ký mua quyền mua tương ứng.

Bước 2: Sau khi nhận thông tin VCSC sẽ hạch toán trên hệ thống, hoàn thiện hồ sơ gửi lên VSD.

Bước 3: Sau khi nhận được giấy chứng nhận có hiệu lực đăng ký mua từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), VCSC sẽ hạch toán số cổ phiếu mua tương ứng của Quý khách vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này trên Sở giao dịch. 

2. Chuyển nhượng quyền

  • Quý khách có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm trong thời gian chuyển nhượng đã quy định trong Thông báo thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm.
  • Việc chuyển nhượng quyền mua này do Quý khách tự thỏa thuận với bên mua về giá cả và phương thức thanh toán.
  • Hai bên cần phải đến VCSC ký trực tiếp vào hồ sơ chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm. Bên bán phải đóng phí và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền theo quy định.
  • Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua Quý khách vui lòng tham khảo tại đây.Mau 18-THQ.doc 


Powered by Froala Editor