Hỗ Trợ

HD tạo Danh Mục chứng khoán quan tâm

VCI MOBILE
VCI MOBILE S

Chức năng này giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi nhưng cổ phiếu mà mình quan tâm một cách nhanh chóng ngoài bảng giá chung. Bằng cách tạo ra nhưng danh mục cổ phiếu khác nhau trên phần mềm V-mobile.

Hướng dẫn tạo danh mục chứng khoán quan tâm

Tại màn hình thị trường (mặc định khi đăng nhập vào app, NĐT sẽ vào màn hình thị trường)

Bước 1: tại màn hình "Thị trường" chọn nút "Thêm"

Màn hình pop-up sẽ hiển thị cho NĐT thao tác tạo mới danh mục quan tâm:

Bước 2: Điền tên Danh mục

NĐT chọn tên danh mục sao cho ngắn gọn và thể hiện ý nghĩa danh mục cổ phiếu mà mình mong muốn

Bước 3: Chọn "Gửi" để đồng ý tạo danh mục mới, chọn "Hủy" nếu thay đổi ý định.Thêm mã chứng khoán vào danh mục quan tâm

NĐT có thể thêm mã chứng khoán mới vào danh mục chứng khoán của mình

Bước 1: Tại màn hình "Thị trường" chọn "+ Mã CK" 


Hệ thống sẽ hiển thị ra toàn bộ cá mã chứng khoán của thị trường để NĐT chọn thêm mới vào danh mục. 

NĐT có thể chọn loại chứng khoán mong muốn: Cổ phiếu, Chứng quyền, Phái Sinh, Quỹ/ETF


Bước 2: chọn mã chứng khoán muốn thêm

NĐT có thể nhập vào ô tìm kiếm để tìm nhanh mã chứng khoám mình cần (ô đánh dấu số 1), hoặc trượt màn hình điện thoại lên xuống để tìm mã chứng khoán mình cần. Đánh dấu "tick" vào ô trống (minh họa số 2 trong hình) để xác nhận chọn chứng khoán đó vào danh mục.

Bước 3: nhấn "Thêm"Sắp xếp mã chứng khoán danh mục quan tâm

Bước 1: Chọn danh mục muốn sắp xếp

Bước 2: Chọn nút "Sắp xếp" để hệ thống mở ra các loại lựa chọn sắp xếp như hình minh họaSửa danh mục mã chứng khoán danh mục quan tâm

Để thêm mới mã chứng khoán vào danh mục đang có sẵn, NĐT thực hiện như sau

Bước 1: chọn "Sửa"

Nhấn vào nút "+ Thêm mã CK vào danh mục"

Tại đây có các chứng năng: 

  • Di chuyển vị trí mã chứng khoán: bằng cách chọn và giữ biểu tượng  và di chuyển lên xuống theo ý NĐT mong muốn.
  • Di chuyển mã chứng khoán lên đầu hoặc xuống cuối bảng: bằng cách chọn tick vào ô trống mã chứng khoán muốn di chuyển và bấm vào biểu tượng  để di chuyển.
  • Để sao chép mã chứng khoán từ danh mục này sang danh mục kia thì NĐT chọn tick các mã chứng khoán muốn sao chép và bấm nút "Sao Chép" rồi chọn danh mục muốn các mã đó tới.
  • Để xóa bớt mã chứng khoán ra khỏi danh mục, NĐT chọn tick mã chứng khoán cần xóa và chọn nút "Xóa".Sửa tên danh mục quan tâm

Bước 1: Chọn danh mục cần sửa tên

Bước 2: chọn "Sửa"


Bước 3: tại ô tên, nhập tên mới

Bước 4: Lưu