Hỗ Trợ

Hướng dẫn cài đặt phần mềm giao dịch

VCI MOBILE
VCI MOBILE S
V-PRO

Các tính năng của VCI Mobile

 • Giao diện được thiết kế mới với nhiều chức năng tiên tiến.
 • Tích hợp đồ thị phân tích - trading view và các chỉ số tài sính.
 • Bảng giá thông minh.
 • Thiết lập cảnh báo và notify qua mobile.
 • Các loại lệnh nâng cao.

Hướng dẫn cài đặt

Thông qua "Apple Store":

 • Đăng nhập"Apple Store" trên iPhone / iPad / iTunes
 • Nhập vào từ khóa tìm kiếm như là vci mobile, VCSC, vPro, vweb, mts, mobiletrading.
 • Chọn biểu tượng chương trình và chọn cài đặt

Thông qua "Google Play":

 • Đăng nhập "Google Play" trên điện thoại
 • Nhập từ khóa tìm kiếm như là: vietcapital, vci mobile, VCSC, vPro, vweb, mts, mobiletrading.  
 • Chọn biểu tượng chương trình và cài đặt