Hỗ Trợ

Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ

VCI MOBILE
VCI MOBILE S

Nhà đầu tư (NĐT) có thể tự mình thao tác việc chuyển tiền từ các tiểu khoản trên tài khoản (-00 tài khoản thường; -01 tài khoản có ký quỹ) cho nhau để thực hiện việc giao dịch chứng khoán mà không cần chờ phê duyệt từ công ty chứng khoán, bằng cách làm theo các bước:

Truy cập “Tùy chọn khác”- chọn “Giao dịch tiền”, sau đó chọn Loại GD: Chuyển tiền nội bộ TK chính/phụ

Bước 1: Chọn mục “ Tài khoản”

Bước 2: Chọn “Tài khoản nhận”. NĐTcó thể lựa chọn các tiểu khoản nhận

Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển hoặc nhấp vào số tiền hiển thị ở mục “Số tiền có thể chuyển”, hệ thống sẽ sao chép số tiền xuống phần “Số tiền”. Lưu ý số tiền chuyển không được phép lớn hơn số tiền có thể chuyển.

Bước 4: Nhập “Ghi chú”. Phần này không bắt buộc

Bước 5: Nhấn  “Chuyển” để hoàn tất

Giao dịch vừa tạo sẽ được hiển thị ở phần “Lịch sử giao dịch”. NĐT có thể theo dõi trạng thái giao dịch cũng như xem lại lịch sử các giao dịch trước đó.