Hỗ Trợ

Phầm mềm dành cho máy tính bàn/laptop

V-PRO
V-WEB

Nhà đầu tư chứng khoán ngày càng chuyên nghiệp hơn, kiến thức đầu tư tốt hơn và ngày càng có nhu cầu đào sâu nghiên cứu về thị trường chứng khoán nhiều hơn. Chính vì vậy mà VCSC ngoài việc cung cấp các hệ thống giáo dịch nhanh, đơn giản, hiệu quả trên app và web thì cũng không quên cung cấp cho nhà đầu tư một phần mềm cái đặt trên máy tính giúp thỏa mãn như cầu đầu tư cao hơn. 

Việc giao dịch trên 1 phần mềm được cài đặt trên máy tính sẽ giúp khách hàng giao dịch ổn định nhanh chống và hiệu quả hơn. Các công cụ phân tích chuyên sâu hơn.

Phần mềm V-Pro

Tải phần mềm cài đặt tại đây.

Xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Các chức năng vượt trội:

 • Thân thiện, dễ sử dụng: Với việc quản lý theo màn hình, nhóm các MH, màn hình ảo. Qúy KH có thể tự cấu hình theo mục đích sử dụng.
 • Nhanh chóng, chính xác: Lệnh được đặt sẽ gửi trực tiếp vào hệ thống của các Sở, đảm bảo minh bạch và công bằng theo thứ tự đặt trước đi trước.
 • An toàn và bảo mật cao: hệ thống được bảo mật theo 2 lớp – lớp mật khẩu cố định và mật khẩu one-time-password theo cấu trúc ma trận.
 • Tính năng đa dạng:
  • Tự thiết lập các cấu hình, danh mục quan tâm.
  • Bảng giá trực tuyến nhanh nhất hiện nay : bảng giá tổng hợp 3 sàn, bảng giá riêng từng sàn, bảng giá theo từng chỉ số.
  • Thống kê chứng khoán theo điều kiện, xem thông tin liên quan ETF.
  • Đồ thị phân tích kỹ thuật đa dạng.
  • Các loại lệnh: lệnh đặt trước, lệnh mua/bán/hủy/sửa ,…
  • Thông tin chi tiết tài khoản: số dư tiền, chứng khoán, thông tin vay, thông tin quyền,..
  • Sao kê các giao dịch: lệnh đặt theo thời gian, các giao dịch tiền khác,..
  • Chuyển tiền ra số TK ngân hàng và TK chứng khoán khác đã được đăng ký, chuyển tiền/chứng khoán giữa các sub với nhau, Ứng trước tiền bán CK,Đăng ký mua phát hành thêm,…

Yêu cầu thiết bị

 • Các máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft: WinXP, Win7, Win8 và WinVista.
 • User sử dụng phải có quyền Administrator hoặc Power user nếu sử dụng source cài đặt chương trình vào máy.
 • Firewall trên máy tính hoặc hệ thống mạng không chặn domain/Port chương trình.

Powered by Froala Editor