Hỗ Trợ

Hướng dẫn mở tài khoản nhà đầu tư trong nước

Quý Nhà đầu tư vui lòng cung cấp các chứng từ sau để mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

1. NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

  • 01 bản sao Chứng minh nhân dân/CCCD (không quá hạn)
  • 01 Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ (Tải file hợp đồng: HDMTK - final 2021.pdf)
  • 01 Giấy đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản (tải file: TKNH 2021.pdf)2. NHÀ ĐẦU TƯ TỐ CHỨC

  • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội (có công chứng không quá 3 tháng)
  • 01 Bản sao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan (có công chứng)
  • 01 Bản sao chứng minh nhân dân của những người có liên quan nêu trên (không phải công chứng)
  • 01 Giấy đăng ký chữ ký mẫu
  • 02 Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ 
Powered by Froala Editor