Hỗ Trợ

Hướng dẫn khách hàng đăng ký dịch vụ margin

Để đăng ký tài khoản giao dịch ký quỹ (Margin): 

1- Trường hợp dành cho khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán: lần đầu khách hàng đến mở tài khoản chứng khoán với VCSC, trong bộ hồ sơ mở mới tài khoản (Tham khảo tại đây) nhà đầu tư ký chọn dịch vụ Mở tài khoản ký quỹ là hoàn tất việc đăng ký giao dịch.

Trong trường hợp mở tài khoản online (tham khảo tại đây) Khách hàng có thể chọn Mở tài khoản ký quỹ.2- Trường hợp bổ sung Hợp đồng giao dịch ký quỹ: đối với khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCSC, nhưng trước đó chưa đăng ký tài khoản giao dịch ký quỹ thì có thể ký bổ sung "Giấy Đề nghị Đăng Ký Dịch Vụ Bổ Sung". Khách hàng có thể liên hệ nhân viên Môi giới để được hỗ trợ. Hoặc tải file hợp đồng Giấy Đăng ký DV Bổ sung 2021.pdf ký và gủi về VCSC.


Tham khảo danh mục ký quỹ của VCSC: Tại ĐâyPowered by Froala Editor