Hỗ Trợ

Cổ phiếu lẻ là gì? Bán cổ phiếu lẻ như thế nào?

Giao dịch cổ phiếu lô lẻ tại sàn HNX/UPCOM

- Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ ETF được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.
 - Giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập. 

- Cách thức đặt lệnh:

  • Đặt trên phần mềm trực tuyến: V-Pro, V-Web, V-Mobile;
  • Đặt lệnh thông qua nhân viên môi giới.

- Thời gian thanh toán: T+2.

Lưu ý: Các mã chứng khoán sẽ giao dịch lô lẻ trên bảng giá riêng. Quý khách có thể tham khảo thêm bảng giá lô lẻ các mã sàn HNX, Upcom Tại đây

http://priceboard1.vcsc.com.vn/vcsc/hnxoddlot

http://priceboard1.vcsc.com.vn/vcsc/upcomoddlot

Giao dịch cổ phiếu lô lẻ tại sàn HOSE

- Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán.

- Danh mục thu mua: Theo danh mục của VCSC 

- Thời gian VCSC thực hiện tiếp nhận lệnh bán chứng khoán lô lẻ của khách hàng:  2 (hai) ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng.

Cách thức đặt lệnh:

  • Đặt lệnh qua phần mềm trực tuyến: V-Pro, V-Web.
  • Đặt lệnh qua nhân viên môi giới.

Giá thực hiện: 

  • 90% giá tham chiếu đối với mã trong danh mục 90%
  • 80% giá tham chiếu đối với mã trong danh mục 80%

 - Phí giao dịch: theo quy định của VCSC

- Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán: theo quy định của pháp luật hiện hành.

 - Thời gian thanh toán: Khi có xác nhận của VSD (có thể kéo  dài từ 7-15 ngày làm việc).

-  Lưu ý:

  • VCSC không thực hiện mua lại cổ phiếu lô lẻ VCI, HDG.

Powered by Froala Editor