Dịch vụ

Nghiên cứu phân tích

VCSC đã xây dựng được một đội ngũ nghiên cứu trẻ, năng động và tiến bộ được dẫn dắt bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Việc đào tạo được thực hiện thường xuyên bằng các khóa đào tạo ngắn, tập trung và đào tạo qua thực tế công việc được giao. Bên cạnh đó, nhân viên được khuyến khích và hỗ trợ để tham gia các khóa học chuyên môn như CFA.
Hiện nay bộ phận phân tích đang theo dõi khuyến nghị gần 80 công ty niêm yết, chiếm 70% vốn hóa của thị trường. Danh mục nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các bài nhận định thị trường, báo cáo chiến lược đầu tư, báo cáo vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo trái phiếu, báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo về các đợt IPO & niêm yết và báo cáo phân tích kỹ thuật.


Trong năm 2017, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng các báo cáo phân tích, đặc biệt sẽ hướng đến việc phân tích các công ty có vốn hóa nhỏ và trung bình, nhằm hỗ trợ bộ phận môi giới và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, khi các nhà đầu tư đang ngày càng quan tâm đến nhóm công ty này.

Powered by Froala Editor