• Item Thumbnail (+84) 28 3914 3588

  • Item Thumbnail (+84) 24 6262 6999

  • Item Thumbnail info@vcsc.com.vn

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH

Chu trình thực hiện chứng quyền có đảm bảo

[+]

 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Cấu trúc pháp lý Chứng quyền có đảm bảo tại VN

 

FAQS

Làm thế nào để tôi sử dụng chứng quyền vào giao dịch?

Chứng quyền có bảo đảm mang đến nhiều cơ hội trong giao dịch bao gồm đòn bẩy, phòng ngừa rủi ro (hedging), lợi thế tiền mặt và sự đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Các rủi ro tiềm ẩn của chứng quyền là gì?

Mặc dù tính đòn bẩy mang đến nhiều lợi nhuận hơn, nó cũng làm tăng rủi ro Mức tổn thất tối đa là 100%, nhưng được giới hạn bởi vốn đầu tư ban đầu. Thời hạn của chứng quyền cũng đồng nghĩa với thời gian đến đáo hạn ảnh hưởng đến giá của chứng quyền. Bạn nên theo dõi thường xuyên, đặc biệt là khi gần đáo hạn.

Mức độ rủi ro và lợi nhuận của chứng quyền so với các công cụ tài chính khác?

Chứng quyền – rủi ro cao, lợi nhuận cao như hợp đồng quyền chọn.

Những lợi ích khi đầu tư vào chứng quyền có bảo đảm là gì?

 

LIÊN HỆ

Tình trạng

Mục đích

Mã Bảo Mật

Chúng tôi mong nhận được ý kiến và câu hỏi của quý nhà đầu tư và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Vui lòng gửi email đến bộ phận mối giới của VCSC localsales@vcsc.com.vn