New York

Tìm hiểu về chúng tôi và quá trình phát triển vượt bậc trở thành Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam

VCSC là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất, trở thành ngân hàng đầu tư và nhà môi giới hàng đầu tại Việt Nam...

Tìm hiểu thêm
New York

Con người và văn hóa VCSC

Ngoài yếu tố trả thưởng, phúc lợi xứng đáng, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được chúng tôi quan tâm. Văn hóa doanh nghiệp được xem là cầu nối giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi tạo cho mỗi thành viên hiểu được giá trị của bản thân họ đối với công ty, tất cả cùng chung sức làm việc, vượt qua những giai đoạn thử thách, những tình thế khó khăn.

Tìm hiểu thêm
New York

Đào tạo – Chìa khóa dẫn đến thành công

Chúng tôi không chỉ mong muốn nhân viên của VCSC là những nhân viên làm việc giỏi nhất mà là những người hạnh phúc nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường làm việc tích cực, chúng tôi chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho toàn bộ nhân viên...

Tìm hiểu thêm

VCSC nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc được mong muốn nhất trong ngành chứng khoán

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên đủ tự tin và năng lực tham gia vào đội ngũ VCSC. Nếu bạn tin bản thân đủ năng lực để thành công trên thị trường vốn Việt Nam, hãy gửi hồ sơ năng lực cho chúng tôi.

New York

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Chúng tôi ưu tiên đào tạo phát triển các nhà lãnh đạo cho hiện tại và tương lai của VCSC. Đặc biệt chúng tôi tập trung tăng cường năng lực lãnh đạo phù hợp với nguyên tắc và chuẩn mực mà VCSC đề ra và cùng nha hiện thực hóa những mục tiêu phát triển chung của Công ty.

Tìm hiểu thêm
New York

Thu nhập và phúc lợi

Thu nhập của nhân viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có kết quả hoạt động của công ty, hiệu quả hoạt động của phòng ban và năng lực cá nhân. Chúng tôi dành nhiều nguồn lực để chắc chắn rằng nhân viên được tưởng thưởng xứng đáng. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là tăng mức thu nhập cạnh tranh nhất thị trường.

Tìm hiểu thêm