Phát Triển Nghề Nghiệp Tại VCSC


Hồ Chí Minh

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên đủ tự tin và năng lực tham gia vào đội ngũ VCSC. Nếu bạn tin bản thân đủ năng lực để thành công trên thị trường vốn Việt Nam, hãy gửi hồ sơ năng lực cho chúng tôi.

Vị trí

Ngày hết hạn

TAX ACCOUNTANT (ASSOCIATE) – ACCOUNTING DEPARTMENT

30-06-2019

MARKETING COMMUNICATIONS (SENIOR ASSOCIATE)

30-06-2019

OIL & GAS SENIOR ANALYST/ANALYST

30-06-2019

ANALYST / JUNIOR ANALYST – BANKING SECTOR

30-06-2019

TRƯỞNG PHÒNG MÔI GIỚI - PHÒNG MÔI GIỚI TRONG NƯỚC

30-06-2019

JUNIOR ASSOCIATES – INVESTMENT BANKING DEPARTMENT

30-06-2019

SENIOR ASSOCIATE - INVESTMENT BANKING

30-06-2019

INTERNS - RESEARCH DEPARTMENT

30-06-2019

TREASURY ASSOCIATE – ACCOUNTING DEPARTMENT

30-06-2019

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI/CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CAO CẤP - PHÒNG MÔI GIỚI TRONG NƯỚC

30-06-2019

    Quy trình tuyển dụng trực tuyến của chúng tôi cho phép theo dõi, quản lý và phản hồi nhanh chóng các hồ sơ ứng tuyển của bạn. Hãy sử dụng chức năng Ứng tuyển trực tuyến có sẵn từ màn hình miêu tả công việc bạn quan tâm để nộp hồ sơ. Thư điện tử xác nhận việc nhận hồ sơ sẽ được tự động gửi đến bạn khi hồ sơ được chuyển thành công vào hòm thư của chúng tôi.