Phát Triển Nghề Nghiệp Tại VCSC


Hà Nội

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên đủ tự tin và năng lực tham gia vào đội ngũ VCSC. Nếu bạn tin bản thân đủ năng lực để thành công trên thị trường vốn Việt Nam, hãy gửi hồ sơ năng lực cho chúng tôi.

Vị trí

Ngày hết hạn

QUẢN LÝ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN – PHÒNG MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC

31-08-2021

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN (STOCK BROKER) – PHÒNG MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC

31-08-2021

TRƯỞNG PHÒNG MÔI GIỚI - PHÒNG MÔI GIỚI TRONG NƯỚC

31-08-2021

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI/CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CAO CẤP - PHÒNG MÔI GIỚI TRONG NƯỚC

31-08-2021

    Quy trình tuyển dụng trực tuyến của chúng tôi cho phép theo dõi, quản lý và phản hồi nhanh chóng các hồ sơ ứng tuyển của bạn. Hãy sử dụng chức năng Ứng tuyển trực tuyến có sẵn từ màn hình miêu tả công việc bạn quan tâm để nộp hồ sơ. Thư điện tử xác nhận việc nhận hồ sơ sẽ được tự động gửi đến bạn khi hồ sơ được chuyển thành công vào hòm thư của chúng tôi.