Báo Cáo Vĩ Mô

Cập nhật Vĩ mô - Thị trường Việt Nam phản ứng trầm lắng với quyết định tăng lãi suất của Fed

16-12-2016

Cập nhật Vĩ mô - Lạm phát gia tăng nhưng niềm tin tiêu dùng tốt hơn cho thấy tiềm năng tăng trưởng

29-11-2016

Cập nhật Vĩ mô - Khả năng tăng lãi suất của Fed làm tỷ giá USD/VND tăng mạnh

28-11-2016

Cập nhật Vĩ mô - FDI, Dịch vụ và Sản xuất tiếp tục là yếu tố chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng kinh tế

20-10-2016

Cập nhật Vĩ mô - Sản lượng nông nghiệp và khai khoáng sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP

14-07-2016

Cập nhật Vĩ mô - Cơ chế tiền tệ trong nước giúp giảm tác động từ diễn biến của NDT

23-06-2016

Cập nhật Vĩ mô - Chính phủ tỏ rõ quyết tâm đạt tăng trưởng GDP 6,7%

16-05-2016

Cập nhật Vĩ mô - Tiêu dùng tăng mạnh nhưng sản lượng nông nghiệp sụt giảm, ảnh hưởng đến tăng trưởng

13-04-2016

Cập nhật Vĩ mô - Hoạt động sản xuất chững lại do kỳ nghỉ lễ

07-03-2016

Cập nhật Vĩ mô - Tiêu dùng trong nước sôi động trước kỳ nghỉ lễ

05-02-2016