Báo Cáo Vĩ Mô

Cập nhật Vĩ mô - Kết quả ấn tượng của Quý 3 giúp kế hoạch tăng trưởng cả năm khả thi hơn

11-10-2017

Cập nhật Vĩ mô - Xuất khẩu mạnh dự báo sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

28-09-2017

Cập nhật Vĩ mô - Chính sách tiền tệ thúc đẩy triển vọng kinh tế

01-09-2017

Vĩ mô Việt Nam - Chỉ số VND (VND Index) – thước đo mới cho Việt Nam Đồng - Quan điểm

31-08-2017

Cập nhật Vĩ mô - Chính sách tiền tệ được nới lỏng, hứa hẹn 6 tháng cuối năm tăng trưởng mạnh hơn

17-07-2017

Cập nhật Vĩ mô - Các mối quan hệ thương mại toàn cầu tốt hơn củng cố triển vọng kinh tế tích cực

30-06-2017

Quan điểm Vĩ mô – Phân tích Cán cân Thanh toán: Cán cân Thanh toán Quốc tế cải thiện củng cố triển vọng kinh tế tích cực

30-06-2017

Cập nhật Vĩ mô - Ngân sách Nhà nước dồi dào làm gia tăng tín nhiệm quốc gia

29-05-2017

Vĩ mô Việt Nam - Nhận định: Các hiệp định thương mại gần đây đạt kết quả ấn tượng, khiến triển vọng EVFTA thêm lạc quan

17-04-2017

Cập nhật Vĩ mô - Kết quả GDP quý 1 không ảnh hưởng đến triển vọng tích cực 2017

12-04-2017