Báo Cáo Vĩ Mô

Cập nhật Vĩ mô - Tăng trưởng GDP quý 1 đạt mức cao nhất trong một thập kỷ

13-04-2018

Cập nhật Vĩ mô - Hoạt động kinh tế duy trì xu hướng tăng trưởng

16-03-2018

Quan điểm Vĩ mô - VND dường như đang neo vào sự suy yếu của USD

16-03-2018

Cập nhật Vĩ mô - FDI tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng kinh tế

30-01-2018

Cập nhật Vĩ mô - Tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến số liệu

16-01-2018

Cập nhật Vĩ mô - Dòng vốn ngoại tiếp tục hỗ trợ cho đồng VND

29-12-2017

Quan điểm Vĩ mô - Cải cách DNNN giúp triển vọng nền kinh tế khả quan hơn

25-12-2017

Quan điểm Vĩ mô (Cập nhật) - Cập nhật chuyến công du của Tổng thống Trump đến Việt Nam

15-12-2017

Cập nhật Vĩ mô - Số liệu vĩ mô tháng 10 củng cố triển vọng tăng trưởng kinh tế

28-11-2017

Quan điểm Vĩ mô - Triển vọng quan hệ thương mại Việt – Mỹ

09-11-2017