Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản ngân hàng gia tăng, hỗ trợ thị trường trái phiếu

09-06-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Nhu cầu cho trái phiếu tập trung vào các kỳ hạn dài

27-04-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Fed tăng lãi suất, thị trường trái phiếu Việt Nam không bị ảnh hưởng

27-03-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản dư thừa sau Tết

08-03-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản hạn chế trước Tết

06-03-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Chiến thắng của ông Trump khuấy động thị trường tiền tệ

06-03-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lợi suất các kỳ hạn tăng mạnh do cầu giảm

27-02-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Nợ công và thâm hụt ngân sách tạo thêm áp lực đối với phát hành trái phiếu

27-02-2017

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản ngân hàng cao, ảnh hưởng mạnh đến thị trường trái phiếu-tiền tệ

28-10-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Cung trái phiếu giảm có khả năng làm giảm bớt áp lực lên lợi suất

28-10-2016