Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản ngân hàng cao, ảnh hưởng mạnh đến thị trường trái phiếu-tiền tệ

28-10-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Cung trái phiếu giảm có khả năng làm giảm bớt áp lực lên lợi suất

28-10-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Ngân hàng tiếp tục dồi dào thanh khoản dù tín dụng tăng mạnh trong tháng sáu

28-10-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lượng TPCP phát hành trên thị trường sơ cấp cao nhất từ đầu năm với nhu cầu mạnh nhất đối với kỳ hạn 5 năm

12-09-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lợi suất giảm do cầu trái phiếu tăng

12-09-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lợi suất tăng theo nhu cầu tín dụng và lạm phát

22-04-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lợi suất tất cả các kỳ hạn giảm do nhu cầu tăng

22-03-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Giao dịch hạ nhiệt trước Tết Nguyên đán

23-02-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Kỳ hạn 3 năm là tâm điểm của các phiên đấu thầu

25-01-2016

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Tái phát hành trái phiếu kỳ hạn ngắn giúp tăng lượng trúng thầu, lợi suất ổn định

22-12-2015